Analýza velkých dat z nositelné elektroniky pomůže v léčbě Parkinsonovy choroby - 2

Elektronika integrovaná do oblečení dokáže sbírat a přenášet informace o měřitelných aspektech Parkinsonovy choroby, jako jsou pomalý pohyb, třas a kvalita spánku, aniž by to pacienta jakkoli obtěžovalo.

Analýza velkých dat z nositelné elektroniky pomůže v léčbě Parkinsonovy choroby


Potenciál sbírat a analyzovat data z tisícovek jednotlivců v měřitelných aspektech Parkinsonovy choroby, jako jsou pomalý pohyb, třas a kvalita spánku, může umožnit vědcům sestavit lepší obrázek klinického progresu Parkinsonovy choroby a sledovat její vztah k molekulárním změnám. Elektronika integrovaná do oblečení dokáže sbírat a přenášet data, aniž by to pacienta jakkoli obtěžovalo, navíc takový sběr dat probíhá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Díky tomu se mohou vědci posunout od pracné analýzy ručně psaných, sporadicky posbíraných deníků pacientů k analýze dat tisícovek pacientů za sekundu, přičemž takto sebraná kritická masa dat umožňuje detekovat vzorce a docházet k novým objevům.

MJFF a Intel již během tohoto roku iniciovaly studii, jejímž cílem bylo vyhodnocení využitelnosti a přesnosti elektroniky integrované do oblečení pro sledování definovaných fyziologických rysů od účastníků výzkumu. Ke sběru a analýze dat byla použita platforma pro analýzu velkých dat. Účastníci výzkumu (šestnáct pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a devět kontrolních dobrovolníků) nosili přístroje během dvou návštěv na klinice a pak souvisle po čtyři dny doma.

 

Ještě v průběhu letošního roku plánují Intel a MJFF spustit novou mobilní aplikaci, jež pacientům umožní dávat do souvislosti příjem medikace a pocity pacientů. Cílem je druhá fáze studie, kdy vědci chtějí pozorovat dopad medikace na motorické symptomy prostřednictvím změn zjištěných z čidel integrovaných do oblečení.

Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com
Komentáře