Jsou big data opravdu moc velká?

Data nebyla nikdy dříve shromažďována v takových objemech jako dnes. Stejně tak se nikdy nepřesouvala tak rychle, jako jsme svědky v současné době.

Jsou big data opravdu moc velká?


Možnosti zpracování masivního množství dat, všech možných formátů a jejich analýza je přesně to, co z big data dělá kromě cloudu, sociálních médií a mobility dominantní technologické téma tohoto roku a pravděpodobně i let budoucích. Navzdory tomuto entuziasmu v některých firmách zůstalo pouze u velkých slov a vlastní implementace „velkých dat“ trochu drhne. V následujících řádcích se podíváme na to, co může být tímto implementačním problémem a jak přejít od slov k činům.

Zavedení big dat ve firmách vázne

Náš výzkum zaměřený na využití big dat ve firmách ukazuje, že jejich adopce je nízká. Pouze 20 % všech dotazovaných společností uvedlo, že využívají big data technologie, a 9,7 % organizací je plánuje v průběhu následujících měsíců zavést. Překvapivých 40,3 % dotazovaných IT profesionálů však odpovědělo, že nemají žádné plány nové technologie zavést. Jistých, že je to pro ně správná cesta, je 29,5 % firem. Většina organizací je skeptická k zavádění nových technologických trendů. Čekají na to, až je zavede konkurence. Pokud se osvědčí, učiní tak také. Výzkum ukázal, že v případě big dat je firmy buď přijmou, nebo úplně odmítnou.

Proč se pro big data rozhodnout?

K tomu, abychom trhu lépe porozuměli, jsme požádali naše čtenáře o jejich názor na to, co je pro ně nejdůležitějším big data benefitem. 47 % dotázaných odpovědělo, že nejdůležitějšími faktory jsou pro ně schopnost ukládání a následná analýza obrovského množství dat. Na druhé pozici pomyslného žebříčku se umístila možnost zvládnutí různých datových formátů (29,1 %) a 23,9 % čtenářů odpovědělo, že jsou pro ně nejdůležitější rychlost a výkon při zpracování datových analýz.

Čtenáři zde dále popisovali své důvody k zavedení big dat ve firmě. 49 % z nich vidí jako impulz k zavedení big dat chabé datové nástroje. 40 % není spokojeno s kvalitou dat a 39 % uvedlo problematické vlastnictví firemních dat. Jako další důvody byly uvedeny například technologická zaostalost nebo špatný datový management.

Různé firmy, různé názory

Motivací firem k zavedení big dat jsou zejména již zmíněné tři faktory, a to objem, rychlost a různost formátů dat. Dvě třetiny IT odborníků považují za optimální objem pro big data alespoň 10 TB a více. 20 % z nich si myslí, že by data měla dosahovat minimálně 100 TB. Tak jak se vyvíjejí technologie, narůstá ve firmách objem dat. Naše dotazy se zaměřovaly na typy dat, které organizace při své činnosti zpracovávají. Na prvním místě uvedly strukturovaná data. Sestupně následovala data z e-mailů, sociálních sítí, digitálních médií, kancelářských dokumentů a jako poslední se umístila data z webu a webových služeb.

Vycházející hvězda, data ze sociálních médií

Většina IT odborníků hodnotí kladně schopnost big dat zpracovat velké množství dat a oceňuje rovněž možnost využití kombinace různých typů dat pro vypracování pokročilých analýz.

Úvodní foto: © z_amir - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře