30 nejběžněších chyb manažerů v době krize - díl 1.

Jak si udržet klíčové zaměstnance a zachovat klidný chod firmy také v období změn? Povězme si o úskalích s nimiž má zkušenost téměř každý řídící pracovník.

30 nejběžněších chyb manažerů v době krize - díl 1.


Kterých chyb se jako manažer možná dopouštíte ve své práci?

 

1. Domníváte se, že zaměstnananci neunesou pravdu

Komunikujte se svými zaměstnanci otevřeně i o poklesu obchodních výsledků. Dá jim to určitý pocit kontroly nad danou situací. Kromě toho, že se zaměstnanci budou cíti angažováni, budete mít také možnost dozvědět se jejich zajímavé návrhy řešení.

 

2. Obviňujete vrcholový management

Při sdělování špatných zpráv můžete inklinovat k tomu, že nakonec utrousíte: "Já bych tuto situaci řešil jinak, ale jedná se o rozhodnutí vrcholového managementu." Tím dáváte najevo, že nesouhlasíte s vedením společnosti, což nikomu na klidu nepřidá. Raději zaměstnance seznamte s důvody, které k těmto změnám vedou.

 

3. Myslíte si, že lidé jsou rádi, že vůbec mají práci

"Vždyť je krize, ať jsou vděční, že pracují," můžete si myslet. Jistě, že zčásti máte pravdu. Uvědomte si však, že ti nejschopnější mají vždy na výběr a jsou žádaní v každé době. A právě takové lidi si potřebujete udržet.


4. Nehledáte externí zdroje

Vaši zaměstnanci mohou mít obavy a dotazy, na něž sami nedokážete odpovědět. K tomu účelu proto využívejte externích odborníku. Určitě se to vyplatí.


5. Nesdělujete informace o firemních nákladech

Mnoho zaměstnanců netuší o tom, kolik firma vydává na jejich benefity. Řekněte jim to, ať vědí, kolik vás stojí jazykové kurzy, penzijní připojištění, lékařská péče a tak dále.

 

6. Omezujete samostatnost a týmovou práci

Při poklesu obchodních výsledků a případné stagnaci panuje v některých společnostech tedence změnit řízení firmy hierarchickou strukturou, aby se zvýšila kontrola nad činností a došlo k opětovnému nárůstu. Odebrat zaměstnancům možnost samostatného rozhodování a podílet se na řízení však mnohé z nich jen znechutí.

 

7. Omezujete motivační odměny

Snižování rozpočtu by se nemělo dotknout motivačních odměn. Ty z pohledu nákladů firmu zatěžují jen minimálně, jejich dopad však bývá velmi pozitivní. Zaměstnance oceňujte kreativně, například vstupenkami na kulturní akci, volným dnem nebo veřejnou pochvalou.

 

8. Předpokládáte, že stejný metr platí na všechny

Každého motivuje něco jiného, každý má jiné cíle. Buďte v kontaktu se svými zaměstnanci a poznejte je. Poté jim upravte pracovní náplň tak, aby je naplňpvala co nejvíce již nyní. Pokud to není možné, dejte jim najevo, že se s nimi dlouhodobě počítá.

 

9. Uvažujete krátkozrace při škrtání nákladů

Je-li třeba propouštět, udělejte to jednorázově a nenechávejte všechny zaměstnance žít v nejistotě. Minimalizujete tím pokles pracovní morálky.

 

10. Opomíjíte vyšší smysl vlastní práce

Co vás a vaše zaměstnance motivuje k tomu, abyste každý den přišli do práce? Plat je jen jedním z motivačních faktorů. Přemýšlejte o své práci z šiřšího úhlu pohledu: usnadňují produkty či služby vaší firmy lidem život? Podílí se vaše firma na dobročinných aktivitách? Uvědomte si onen vyšší smysl práce ve vaší společnosti a zajistěte, aby si jej uvědomili také vaši zaměstnanci.

 

11. Jste posedlí poradami

V průzkumu společnosti Robert Half 27 % dotazovaných zaměstnanců označilo za největší ztrátu času v práci porady. Přehodnoťte všechny vaše schůzky a než příště svoláte poradu, pořádně se rozmyslete.

 

12. Ořezáváte náklady na školení

Rozvoj zaměstnanců se vyplatí z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Proto pořádně rozmýšlejte, zda opravdu chcete snižovat rozpočet na školení. Efektivizaci provádějte vhodnou volbou formy školení a školitelů. Vyškolení zaměstnanci pak mohou interně předávat poznatky dál.


13. Máte přemrštěné nároky

Propouštění a škrty v rozpočtu mohou vyústit v situaci, kdy jeden zaměstnanec pracuje za dva nebo dokonce tři zaměstnance. V takovém případě určete priority jeho úkolů. Méně podstatné delegujte, odložte nebo je zadejte specializovaným agenturám. Tak zabráníte přetěžování a vyhoření vašich zaměstnanců.

 

14. Neorientujete se podle produktivity

Nehodnoťte zaměstnance podle toho, který z nich vykazuje nejvíce odpracovaných hodin nebo poskytuje nejpodrobnější informace o projektu. Důležité jsou výsledky, kterých dosahuje s ohledem na cíle společnosti

 

15. Odkládáte nábor zaměstnanců

I v nejisté době je třeba dále budovat a posilovat tým zaměstnanců. Přetěžovaní zaměstnanci, po nichž se požaduje stále více se mohou dostat do stavu snížené produktivity, pokud jejich tým nebude posílen někým dalším. Zpočátku nemusíte najímat na plný úvazek, popřemýšlejte například o projektových specialistech, kteří pomohou kmenovým zaměstnancům, když bude opravdu třeba.

 

Druhý a poslední část tohoto článku pro vás připravujeme na zítřek. Informace vycházejí z whitepaperu společnosti Robert Half s názvem "30 nejběžnějších chyb, které manažeři dělají v dobách rozkolísané ekonomiky".

Komentáře