Propuštění zaměstnanci podávají udání na bývalé zaměstnavatele

Celosvětová hospodářská krize vyvolala vlny propouštění a s tím stoupl i počet lidí, kteří se s výpovědí nechtějí smířit a berou ji jako křivdu. Někteří z nich dokonce chtějí bývalému zaměstnavateli na oplátku alespoň zkomplikovat podnikání – nařknou ho z užívání pirátského softwaru ve firmě.

Propuštění zaměstnanci podávají udání na bývalé zaměstnavatele


V prvním čtvrtletí tohoto roku narostl o 27 % počet manažerů, kteří chtějí riziko udání snížit pravidelnými automatickými kontrolami softwaru instalovaného ve firemních počítačích. „Obavy z policejní prohlídky na základě udání zaměstnance (36 %) výrazně převyšují obavy z ohrožení bezpečnosti počítačové sítě (12 %). V meziročním srovnání obavy z pirátských aktivit zaměstnanců vzrostly o 11 procentních bodů. Dokonce převýšily tradičně nejčastější důvod pro audity počítačů - úsporu financí (33 %)," vyjmenoval Robert Kleiner, člen představenstva firmy truconneXion, klíčové závěry meziročního srovnání důvodů pravidelného auditování počítačové sítě. V oblasti pirátských aktivit zaměstnanců se manažeři nejvíce obávají udání zaměstnanců (58 %) a stahování nelegálního softwaru (31 %), vyplývá z analýzy firmy TruconneXion.

 

Policejní prohlídky mohou firmy ochromit

Policejní prohlídka může citelně zasáhnout chod celé firmy, a to i v případě, že se softwarového pirátství nedopouští. Firma musí policii prokázat, že nalezený software užívá v souladu s licenčními podmínkami a že software získala legální cestou. „Musí shromáždit všechny doklady o legálním nabytí nalezeného softwaru, což bez speciální evidence může být časově velmi náročné. Pokud firma není na tuto situaci předem připravena, administrativa spojená s vyšetřováním ji může paralyzovat na celé týdny," vysvětlil Robert Kleiner. V průběhu kontroly navíc nelze na počítačích vůbec pracovat a v případě potřeby může policie některé počítače odvézt k přezkoumání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se přečiny proti autorskému právu dostanou k soudu, tresty mohou být velmi přísné. Může uložit vysoké peněžité tresty, nařídit propadnutí věci, či dokonce uložit trest odnětí svobody až do výše pěti let. Dále hrozí nutnost uhradit škodu způsobenou výrobcům softwaru. Ti se mohou domáhat vysokých finančních kompenzací až ve výši dvojnásobku ceny nelegálně užívaného softwaru.

Audity jsou účinnou zbraní proti pirátům

Zabránit udání a následné policejní kontrole je možné jen velmi obtížně. Dopady prohlídky však lze zmírnit na minimum prostřednictvím preventivních opatření - například takzvanou správou softwaru, často označovanou zkratkou SAM (Software Asset Management).

Speciální inventarizační programy - takzvané auditovací programy - nejen automaticky zmapují veškerý instalovaný software, ale z výsledků pomohou vytvořit i veškerou potřebnou evidenci. Kontroly pak provádí systém sám a v případě výskytu nelegálního softwaru na něj sám upozorní. Auditovací systémy vytisknou samy vše potřebné a umožní snadno dohledat nabývací doklady - faktury, účtenky či darovací smlouvy.

Podstatným přínosem pravidelných auditů je získání trvalé kontroly nad chováním uživatelů počítačové sítě. V anketách zaměřených na zjištění pozitivních dopadů auditů správci sítě nejčastěji uvádějí významnou úsporu finančních prostředků při nákupech dalších licencí softwaru, uvolnění místa na sdílených úložištích dat, snížení počtu napadení počítačovými viry, významné snížení bezpečnostních rizik či snížení počtu nutných zásahů technické podpory.

Komentáře