Zkuste těchto 5 nápadů, kterými můžete akcelerovat svůj digitální byznys

Zrychlení digitálního podnikání je nejdůležitějším trendem, který společnost Gartner právě teď vnímá na trhu. V tomto článku přinášíme několik praktických návrhů, které vám mohou pomoci. Můžete jimi uvolnit zdroje, aby se takové urychlení podařilo.

Zkuste těchto 5 nápadů, kterými můžete akcelerovat svůj digitální byznys


Gartner ve svém průzkumu zjistil, že většina (69 procent) představenstev firem v reakci na Covid-19 zrychlila digitální byznys. Také výkonní ředitelé chtějí dát prioritu digitálním investicím v roce 2021 s tím, jak plánují růst a obnovení ve světě po pandemii.

Aby udrželi toto tempo, musí být vedoucí IT IT agresivní při odstraňování věcí ze seznamu úkolů organizace a upřednostňovat uvolnění času, pozornosti a zdrojů, aby dosáhli zrychlení digitálního podnikání. Tady je pět způsobů, jak to udělat:

1. Odstraňte prvky strategie vzniklé před Covid-19, které už nejsou relevantní

Běžnou otázkou, kterou se nás naši klienti tázali ve chvíli, kdy byl lockdown související s Covid-19 na své výši, byla tato: Kdy se podnikání vrátí zpět k normálu? Zpočátku mnoho z nich fungovalo s předpokladem, že pandemie byla prostě jen přerušením normálního provozu a svoje strategie z počátku roku 2020 tak jen v mezičase přesunuli na „zadní hořák“. Namísto toho však podnikoví lídři musejí přijmout fakt, že klíčové prvky chování zákazníků a zaměstnanců se zásadně posunuly způsobem, který nemusí odpovídat tomu, co se předpokládalo na počátku loňského roku.

Průzkum představenstva společnosti Gartner z roku 2021 ve skutečnosti zjišťuje, že 48% členů představenstva očekává, že podnik změní svůj obchodní model v důsledku COVID-19 a 57% podniků kvůli pandemii alespoň trochu změnilo své strategie. CIO očekávají, že posuny poptávky, zapojení zákazníků a narušení dodavatelských řetězců budou pokračovat do roku 2021. Abychom těmto změnám vyhověli, měli by vedoucí IT oddělení plánovat novou sadu strategických obchodních možností vstupujících do nového roku, zbavit se předchozích strategií a plánovat více scénářů.

2. Vyhněte se tomu, abyste se drželi investičního postoje z doby před Covid-19

Investice do starších IT a datových center jsou známé a stále široce realizované, ale vyžadují zdroje, které by jinak mohly být nasměrovány na budoucí testování výsledků podnikání, které se během pandemie stalo ještě důležitějším. Iniciativy jako kybernetická bezpečnost na úrovni digitálního podnikání nebo hyperautomatizace stojí za čas, peníze a úsilí k dosažení postpandemických cílů digitálního podnikání.

Pro CIO je nezbytně nutné pozastavit inovační iniciativy, které byly koncipovány před pandemií, a obnovit je, pouze pokud splní nové imperativy digitálního podnikání. Například CIO by měli zastavit iniciativy v oblasti inovace dat, které se zaměřují na předpovídání budoucnosti pomocí dat z minulosti, a místo toho by měly směřovat inovace dat k inteligenci a optimalizaci v reálném čase.

3. Minimalizujte digitální tření v pracovních postupech

Současný humbuk kolem automatizace a budoucnosti práce ignoruje fakt, že analytické a technologické možnosti již změnily způsob provádění úloh, ale podnikové struktury nedržely krok. V důsledku toho má většina zaměstnanců značnou úroveň digitálního tření, což může velké podniky stát stovky milionů dolarů ročně. Gartner odhaduje, že podnik s 25 000 zaměstnanci ztrácí na produktivitě 175 až 195 milionů dolarů ročně kvůli zbytečným procesům, byrokracii a neúčinným sadám nástrojů.

Průzkum společnosti Gartner zjistil, že 41 % zaměstnanců mimo IT přešlo od technologických „koncových uživatelů“ k tomu, že se stali producenty technologií. CIO, kteří aktivně spravují digitální tření, mohou tyto zaměstnance proměnit v nástroje změny, které zrychlí digitalizaci a efektivněji reagují na hrozby a příležitosti.

Dvě konkrétní opatření, která mohou provést vedoucí k odstranění překážek v práci, je ukončit závislost na centralizovaném rozhodování – zejména pokud jde o řízení rizik – a zdržet se hodnocení výkonu, protože koronavirová krize stále pokračuje. Místo toho zmocněte zaměstnance na okraji, aby činili odpovědná rozhodnutí a stupňovali pouze základní rozhodnutí. Místo toho přesměrujte prostředky střední správy a HR, které by jinak vynakládaly energii na kontroly výkonu, směrem k úsilí digitální akcelerace.

4. Přestaňte s nekonečnými průzkumy trhu

Mnoho podniků, se kterými Gartner pracuje, provádí rozsáhlý průzkum trhu, aby se ujistilo, že nové produkty nebo funkce, které zkoumají, jsou tím, co trh výslovně požaduje. V digitálním světě je tento přístup poněkud zavádějící z několika důvodů: Nadměrný průzkum trhu by mohl oddálit spuštění služby do bodu, kdy podniku chybí okno pro optimální obchodní výkon. Zákazníci možná ani nevědí, že chtějí určitý produkt, dokud nebude uveden na trh. A zatímco váš podnik stále zkoumá, může se příležitosti chopit další konkurence.

Vedoucí IT by měli přijmout taktiku rizikového kapitálu a vybudovat portfolio „startupových“ nápadů, rychle vytvořit minimálně životaschopný produkt pro každou myšlenku a rychle se rozvíjet a rozšiřovat. Partnerství a společný rozvoj zákazníků mohou pomoci rychleji pochopit trh pro tyto nové produkty a rozložit riziko.

5. Přesuňte pozornost od optimalizace operací pro stabilní podnikatelské podmínky

Dlouhá období stabilních obchodních podmínek se po určitou dobu nemusí vrátit – pokud vůbec. Průzkum CIO Gartner 2020 provedený před pandemií zjistil, že polovina podniků utrpěla v předchozích čtyřech letech vážné narušení. V roce 2021, kdy se většina podniků zaměří na digitální obchodní iniciativy, může být na řadě digitální narušení nebo fúze a akvizice.

Provozní oddělení podniků ve stabilních podmínkách provádějí rigidní procesy, zdůrazňují produktivitu a efektivitu nákladů a kromě toho také organizační struktury a kulturu. Aby se však lídrům dařilo uprostřed přetrvávajícího narušení, musí vůdci tyto věci přestat zdůrazňovat ve prospěch agility a neustálého učení, odolnosti a inovace a riskování – činnosti, které připravují podnikání na budoucí příležitosti a hrozby pro jejich zákazníky, služby a hodnotu propozice.


Úvodní foto: Depositphotos
Komentáře