Akvizice: Příležitosti jsou

Technologický segment trhu, do kterého patří i sektor IT, zaznamenal v loňském roce významný nárůst akvizičních aktivit. Podle americké poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vzrostla částka investovaná do fúzí a akvizic oproti roku 2006 o 44 %.

Akvizice: Příležitosti jsou


Mnozí experti označovali stav globálních aktivit v oblasti fúzí a akvizic za dlouhodobý vrchol a predikovali následný pokles. Dnešní studie jim dávají za pravdu a výhledy pro druhou polovinu roku 2008 předpovídají další zhoršení.

Ještě na počátku roku se zdálo, že ochlazení prostředí pro uzavírání transakcí by se mohlo zastavit. Situaci na trhu IT naštěstí pozitivně ovlivňuje dostatek zakázek plynoucí z nutnosti podniků investovat do vnitřních procesů za účelem snížení nákladů a udržení tempa inovací, které jsou nezbytné­ k přežití. Podniky musí neustále modernizovat­ svou technologickou infrastrukturu, promítat měnící se předpisy a standardy do svého IT a sledovat současné trendy jako IT Governance případně Business technology optimization. Ačkoli motivace i finanční kapacity k uskutečňování transakcí se ve firmách snížily, tvrdý konkurenční boj nutí společnosti neustále se rozvíjet tempem, které může jen stěží zajistit pouhý organický růst. Kde lze tedy dnes úspěšně hledat investiční příležitosti?

 

Asie vs. střední a východní Evropa

Jestliže se chceme bavit o regionech, kam směřují zraky význačných IT společností, musíme zmínit především Asii a střední a východní Evropu. Ve chvíli, kdy se zlomil rostoucí trend v oblasti fúzí a akvizic a finanční aktivita v Severní Americe a západní Evropě se znatelně omezila, byla to právě Asie a střední a východní Evropa, které vyrovnávaly pomyslné misky na vahách globální ekonomiky. Dnes sice i tyto regiony vykazují zhoršení, přesto jsou a budou i nadále velmi atraktivními a lákavými.

Z jakého důvodu? Nikoho asi nepřekvapí, že motivaci k akvizičním aktivitám zásadně ovlivňují výkonnost a potenciál růstu­ ekonomiky cílové lokality. V Asii, například v případě Číny, je význam těchto faktorů neoddiskutovatelný a vyváží i případné nejistoty a rizika, kterým musí společnosti zákonitě čelit. Asie je dnes nejrychleji se rozvíjejícím regionem, to však jde ruku v ruce se zvyšujícími se cenami a náklady (pracovní síla, reality atd.) Například náklady na provozování IT společnosti­ v Indii se blíží k úrovni ve střední a východní Evropě. Asie se transformuje a nejen ze zmíněné Indie se pomalu stává motorem světové ekonomiky a spíše než fúze a akvizice indických společností zahraničními firmami můžeme sledovat opačné chování. Na to nebyla řada společností připravena a nastalá situace samozřejmě nutí investory brát v potaz další faktory a uvažovat o alternativách, třeba právě o střední a východní Evropě.

Obyvatelé střední a východní Evropy, nebo můžeme říci postkomunistických zemí, jsou západem obecně považováni za velmi vzdělané a schopné, navíc odpadají potenciální potíže způsobené kulturními rozdíly. Pro množství společností je také důležitá geografická poloha a možnost snadného cestování, přívětivější zahraniční politika evropských zemí a větší ochota vedoucích pracovníků se v těchto zemích přechodně či trvale usídlit.

Obzvláště východní Evropa skýtá obrovský potenciál. Balkánské země, které v jejich rozletu zbrzdily válečné konflikty a politická nestabilita nebo jen menší zájem ze strany zahraničního kapitálu, jsou ideálním cílem. Za pozornost stále stojí také Ukrajina, Bulharsko nebo Rumunsko. Ačkoli dnes už je pozdě vstupovat na tyto trhy­ s vidinou rychlého návratu investic a získáním výsadního postavení na trhu, příležitosti zde i nadále existují. Lákavými jsou také kavkazské republiky, kde však je cítit silný vliv ruského kapitálu s určitým mocenským podtextem. Pokud jsme zmínili Rusko, tak tento stát a jeho trh jsou neuvěřitelnou příležitostí pro západní společnosti, ale současně silným a agresivním hráčem na světovém trhu prakticky ve všech odvětvích, především v oblasti energie. To, že dnes velká část ruských transakcí probíhá v tichosti a za těžko rozklíčovatelných podmínek, jen komplikuje čitelnost Ruska, a o to větší pozornost je třeba mu v budoucnu věnovat.

Zaměříme-li se na střední Evropu, zjistíme, že tento region má hlavní vlny akvizic již za sebou. Polsko a Česká republika se tradičně řadí mezi největší trhy s informačními technologiemi ve střední a východní Evropě s výjimkou Ruska. Zbývající­ Slovensko a Maďarsko sice nemají takovou pozici, ale i tak se zde příležitosti již nehledají snadno.

 

Česká republika

A jaká je situace v sektoru IT z pohledu fúzí a akvizic v České republice? Trhy ve střední a východní Evropě globální krize příliš nezasáhla a konkrétně Česko prakticky vůbec, přesto jsou i zde společnosti opatrnější ve vynakládání prostředků na podnikové transakce v oblasti fúzí a akvizic. Co komplikuje život velkým nadnárodním společnostem je, že ze všech středo- a východoevropských měn bezkonkurenčně nejvíce posílila vůči euru a americkému dolaru česká koruna. To jednak prodražuje eurové a dolarové transakce a za druhé komplikuje exportní strategie společností.

Mnozí analytici soudí, že pro akvizice nejsou české IT společnosti pro zahraniční investory atraktivní. Jsou příliš malé a spíše než pro akvizice jsou vhodné pro investiční aktivity. Český trh je skutečně velmi bohatý na malé a střední IT firmy, ale ty se už dnes stávají cílem větších tuzemských hráčů a dochází tak k postupné konsolidaci trhu. Samozřejmě že nemůžeme na českém trhu očekávat transakce v takové výši jako akvizice světových technologických gigantů, přesto si myslím, že i na, českém technologickém trhu je několik významných společností, o které se zajímají velké zahraniční společnosti a skupiny. Vždyť koupě české firmy Logos nadnárodní společností Ness přibližně za jednu miliardu korun je toho krásným příkladem. Ness pochopitelně není na tuzemském trhu žádným nováčkem a dokonce z Prahy řídí své evropské pobočky. Český IT trh je tedy stále nadějný a je jen otázkou času, kdy se dočkáme dalších velkých fúzí a akvizic.

 

Autor pracuje na pozici Senior Vice President Business Development Europe ve společnosti Ness Technologies.

 

Komentáře