Forrester: IT zaměstnanci by se měli stát učiteli lidí z byznysu

Podle agentury Forrester by měli zaměstnanci IT oddělení oplývat vyučovacími schopnostmi – tedy pokud si chtějí do budoucna uchovat svou hodnotu pro společnost.

Forrester: IT zaměstnanci by se měli stát učiteli lidí z byznysu


Ředitel výzkumu v oblasti podnikové architektury ve společnosti Forrester, Alex Cullen, nedávno na londýnském Fóru podnikové architektury uvedl, že se dostáváme do bodu, kdy je pro společnosti výrazně jednodušší než kdykoliv dříve si zajistit si potřebné informační technologie. A z toho  důvodu se v budoucnosti bude měnit význam IT oddělení.

„Lidé z byznysu budou moci využít předností cloudových služeb bez přímého zapojení IT. Ale stále budou potřebovat lidi k tomu, aby jim poradili, jak to vlastně udělat,“ řekl Cullen. A přesně v tomto bodě mohou IT zaměstnanci ukázat svou hodnotu pro společnost.

„IT zaměstnanci budou učit své kolegy a zaměstnavatele, jak pracovat s dostupnou technologií spolehlivým, dostupným a zároveň bezpečným způsobem. Organizace budou pravděpodobně zaměstnávat lidi na základě jejich schopnosti předávat poznatky ostatním,“ pokračuje Cullen. „Bude to velký posun v myšlení, protože všichni zaměstnanci budou myslet nejprve na byznys a až poté na technologii.“

Cullen také věří, že se IT oddělení zmenší, a ačkoliv zůstanou technickými, jejich práce bude více zaměřena na schopnosti integrace a sourcingu. Klíčovou zprávou je, že role podnikového architekta se v rámci následující dekády rozdělí na poloviny – první z nich zůstane v IT (jak je popsáno výše), zatímco druhá přejde do byznysu.

Cullen k tomu rovněž uvedl, že by to mohlo vést k vytvoření zcela nové pozice, jako je šéf plánování a inovací. Dodal: „Architektura technologie zůstanou v IT a obchodní aspekty aplikací a informací se přesunou do byznysu“. Fórum podnikové architektury Forresteru EMEA 2011 se konalo v Londýně 15. - 16. března 2011.

Komentáře