IT finančák: Víc než nákupčí

Podniků, jež mají specializovanou funkci ředitele či manažera IT financí, mnoho není. Když ale spojíte funkce řízení nákupu, vztahů s dodavateli a finančních toků v IT oddělení, vzniká pozice, jejíž vhodné obsazení může mít na výši nákladů IT zásadní vliv.

IT finančák: Víc než nákupčí


Zejména u společností, pro něž je IT součástí „jádra“ jejich obchodního modelu, jsou činnosti spojené s analýzou nákladovosti, obligátními „forecasty a reporty“ provozních nákladů či přípravou podkladů pro investiční rozhodnutí naprosto zásadní. Název židle, na níž sedí osoba zodpovědná za tyto činnosti, se v podnicích obvykle liší, obvykle se ale jedná přímého podřízeného CIO. Když se vše navíc spojí se zmíněným řízením nákupu a dodavatelských vztahů (zejména v oblasti nákupu služeb), případně s dohledem na plnění zákonných regulací a požadavků souvisejících s IT, jedná se přinejmenším o práci na plný úvazek.

Případ 1.: IT finančák

Proč ho chtít: CIO nemůže stíhat vše a přímá komunikace řady zaměstnanců IT oddělení (byť na střední či nižší úrovni řízení) s dodavateli či ekonomickým oddělením nebývá ideálním řešením. Ze své pozice může být navíc zodpovědný za maximální využití dostupné technologie a prostředků. V současné době tlaku na maximální efektivitu může navíc provádět či vést analýzu technologických nákladů v jednotlivých divizích a zvažovat možnosti konsolidace některých činností v IT.

Předpoklady a požadavky: Vhodný kandidát by měl mít bakalářské nebo inženýrské vzdělání ekonomického (řízení, finance) nebo technologického (IT) směru. Nezbytné jsou špičkové administrativní schopnosti, umění výstižně a zřetelně komunikovat i dovednost přetvářet složitá technologická témata do jednoznačné obchodně orientované formy. Ideálních je pět až deset let zkušeností v oblasti financí, nákupu či řízení IT – případně kombinace těchto oblastí.

Kde ho najít: Ačkoliv zapálení pro technologie a jejich znalost jsou nezbytné, nejvhodnější kandidáty naleznete spíše v odděleních financí či nákupu – je třeba kandidát se znalostmi finančních systémů a obchodních procesů, hledáte tak trochu „superuživatele“, který není z IT.

Jak ho poznáte: Měl by mít nadprůměrné diplomatické či vyjednávací a komunikační dovednosti, protože bude tak trochu „cizincem v cizí zemi“. Kandidát z finančního oddělení bude muset zpočátku nové kolegy v IT přesvědčovat, že má dostatečné technologické znalosti.

Výběrové řízení: Kandidátů se ptejte, jak řídí své současné podřízené a kterak si organizují pracovní náplň. Pokud budou hovořit jen o snižování nákladů, mějte se na pozoru. Potřebujete lidi, kteří rozumí podnikovým a obchodním procesům a tomu, jak z nich dostat maximum. Nechcete chronické šetřílky.

Platové rozpětí: Závisí na velikosti IT oddělení, odvětví a regionu, se může pohybovat v rozpětí 40–80 tisíc Kč měsíčně.

Případ 2.: IT nákupčí

Co dělá: Nákupčí IT oddělení, či vznešeně řečeno „manažer dodavatelských vztahů IT oddělení“, má za úkol sladit veškeré vztahy s dodavateli – ať už se jedná o výrobce hardwaru či poskytovatele softwaru a služeb. Řídí především nákupní činnost – tedy proces pořizování IT vybavení a služeb, což zahrnuje vyhodnocování spolehlivosti a zkušenosti dodavatelů i přípravu jednání a dohled nad příslušnými smlouvami. Skutečně velká IT oddělení (stovky zaměstnanců) mohou mít pro tuto oblast vyhrazenu „kancelář”, realita většiny podniků a institucí bude ale spíše taková, že se funkce nákupčího kombinuje s dalšími rolemi – třebas s řízením financí IT oddělení, jak jsme již naznačili výše (pamatujte ale na adekvátní kontrolní mechanizmy).

Proč ho chtít: Centralizace vztahu s dodavateli poskytuje širší pohled na problematiku dodavatelských smluv a tedy i možnost získat lepší podmínky. Centralizovaný nákup vybavení a služeb je levnější nejen díky objemu, ale i zásluhou lepšího přehledu o podmínkách nabízených jednotlivými dodavateli. Bez centralizace nákupu se navíc může stát, že několik sekcí nakupuje od stejného dodavatele podobné či identické zboží a služby za rozličných či méně výhodných podmínek. Nákupčí navíc může být nestranným arbitrem, vybírajícím čistě na základě nabídnutých podmínek (bez náklonnosti k určitým značkám či výrobcům).

Předpoklady a požadavky: Nejméně pět, raději deset a více let praxe v oblasti IT se širokým přehledem. Vhodné jsou zkušenosti s problematikou licencování softwaru, s nákupem hardwaru a s přípravou outsourcingových smluv. Kandidát by měl být schopen řídit rozsáhlé, často decentralizované týmy či spolupracovníky.

Kde ho najít: V ideálním případě již ve vašem podniku pracuje, narozdíl od „IT finančáka“ byste ale tentokrát měli hledat přímo v IT oddělení. Můžete zkusit i personální agentury – zkušených lidí z IT, kteří hledají nové způsoby uplatnění svých znalostí, se vždy pár najde.

Jak ho poznáte: Kandidát by měl mít výtečné vyjednávací schopnosti, zvládat umění naslouchat a provádět analýzu získaných informací. Je důležité, aby dokázal dobře vycházet s lidmi při osobním kontaktu a dokázal oddělit to, co je při výběru dodavatele důležité, od toho, co se mu jemu samému líbí.

Výběrové řízení: Zeptejte se kandidátů, jak by si vybrali dodavatele mezi třemi podobnými. Nechte je popsat proces, který by k tomu použili, a přemýšlejte, zda rozhodli způsobem, jenž je přínosný nejen z okamžitého hlediska, ale i ze středně či dlouhodobé perspektivy.

Platové rozpětí: Záleží na velikosti společnosti, zařazení dané pozice (v rámci IT oddělení, v rámci oddělení nákupu či jako podřízená funkce CIO) a regionu – může se tedy pohybovat v rozpětí 35–70 tisíc Kč měsíčně.

Komentáře