Mobilní aplikace jsou stále důležitější

Více než sedm z deseti sledovaných řídících IT pracovníků ve výrobní sféře hledá způsob, jak zefektivnit mobilní a bezdrátová řešení a zjednodušit tak pracovní postupy.

Mobilní aplikace jsou stále důležitější


Studie pod názvem Motorola Enterprise Mobility Manufacturing Barometr zkoumala  řídící IT pracovníky z oblasti výroby ve 14 zemích na čtyřech kontinentech. 80 % z nich uvedlo, že mobilita je dnes pro jejich organizace důležitější, než byla v roce 2008. To představuje nárůst o 9 % v porovnání s předcházejícím výzkumem, což naznačuje pokračující růst důležitosti mobilních aplikací, který je způsoben tím, že výrobci hledají způsoby, jak posílit provozní efektivnost a zvýšit produktivitu v současném makroekonomickém prostředí.

Více než jedna čtvrtina dotazovaných označila správu stavu zásob/materiálu a prodejní aplikace za hlavní hybatele pokračujících investic do mobility. Žebříček investic do aplikací v prodejním prostředí vedou aplikace pro správu zásob a materiálu a pracovní aplikace, jako je work-in-progress (WIP) tracking, aplikace human machine (HMI)/ operátorského rozhraní a kontrola/zajištění kvality.

Studie také identifikuje vzrůstající poptávku po aplikacích pro prodejce a servisní pracovníky v terénu s tím, že téměř 29 % sledovaných podniků, které využívají aplikace pro servis v terénu, uvádí nárůst výnosů z podnikání/prodejních výsledků a 25 % hlásí nárůst spokojenosti zákazníků/partnerů. Z geografického hlediska se všechny oblasti shodly na tom, že správa stavu zásob je klíčovou mobilní aplikaci pro oblast výroby, oblast Asie a Tichomoří vyzvedla důležitost aplikací pro jednání se zákazníky, zatímco v oblasti obou Amerik a v Evropě jsou důležité prodejní aplikace. Pokud to shrneme, tak výrobci, kteří investující do bezdrátové infrastruktury a zařízení specifických pro svou průmyslovou oblast  a dále se snaží je zefektivnit, chtějí dosáhnout vyšší produktivity zaměstnanců, zvýšit rychlost investic do surovin spolu
s přesností a aktuálností dat v reálném čase, která potřebují pro lepší rozhodování.

„Vzhledem k tomu, že více než 60 % sledovaných řídících IT pracovníků uvádí, že jejich organizace mají v současné době strategii pro mobilitu, je jasné, že mobilita již není chápána výkonnými IT pracovníky v oblasti výroby jako vize budoucnosti, ale jako strategicky důležitý prvek dneška," vysvětluje Jim Hilton, senior director pro Global Manufacturing Solutions ve společnosti Motorola Enterprise Mobility Solutions. „Je pravdou, že více než polovina dotazovaných zmiňovala kompetitivní výhody, které jim přináší využívání mobilních a bezdrátových technologií, a které umožňují jejich pracovníkům na prodejně či v terénu, aby využili příležitosti, které jim trh nabízí."

Respondenti také poskytli určitý pohled na budoucí trendy v oblasti mobility. Výrobci plánují během příštích 12 až 24 měsíců více využívat voice-over-WLAN (VoWLAN), fixed mobile convergence (FMC) a různá řešení pro správu a údržbu hmotného majetku. Studie také poukázala na značný zájem o rozšířené aplikace pro média a video conferencing, které umožňují výrobcům lépe zpeněžit efektivní postupy a zvýšit produktivitu pracovních sil.

Respondenti rovněž naznačili, že mají plány na rozšíření využívání bezdrátových LAN a bezdrátových snímacích technologií jak v rámci samotné výroby, tak v rámci oddělených provozů, což jim umožní dosáhnout automatizace provozu, zvýšení jeho efektivity a rychlosti bez nutnosti dalších investic do síťové kabelové infrastruktury. V obou zemích amerického kontinentu vedou v žebříčku plánů nových instalací a modernizací prodejní aplikace, zatímco v Evropě jsou v největší míře plánovány investice do správy stavu zásob a v Asijsko-Tichomořské oblasti jsou pro další vlny mobility ve výrobním sektoru chápány jako stejně důležité mediální i zákaznické aplikace.

Sledovaní řídící IT pracovníci uváděli jako hlavní důvody pro investice do mobility ve svých organizacích celkové náklady na vlastnictví (total cost of ownership - TCO), návratnost investic (return on investment - ROI) a vnitřní návratnost (internal rate of return - IRR). Více než 50 % sledovaných podniků, které využívají ROI analýzu, uvedlo, že očekávají návratnost své počáteční investice do 15 měsíců.

Komentáře