Mobilní přístup k podnikovému softwaru – není vše zlato, co se třpytí

V tomto článku jsme se rozhodli prozkoumat silné a slabé stránky současných mobilních podnikových řešení.

Mobilní přístup k podnikovému softwaru – není vše zlato, co se třpytí


Využívání mobilních zařízení v podnicích je jednou z oblastí IT, která se v současnosti vyvíjí s nevídanou dynamikou. Důvod je prostý  – často lze prostřednictvím těchto technologií docílit stavu, kdy se vykoná více práce za méně času. Dalšími důvody pro mobilizaci mohou být například zvýšení komfortu pro zákazníky nebo partnery v dodavatelském či odběratelském řetězci či efektivnější podpora pro rozhodování. A právě z těchto důvodů se mobilita v podnicích může změnit z něčeho, co je na pohled pěkné, do statutu čehosi nezbytného a klíčového pro dlouhodobý rozvoj celého byznysu.
Přílišný spěch v implementaci mobilního přístupu k podnikovým aplikacím však může vést i na scestí.

Pokud budete bezhlavě nakupovat vše, co bude označeno nálepkou „mobilní“ podobně jako v dalších oblastech IT bez volby správné strategie, brzy dojdete na konec slepé uličky. A jako vždy i zde platí, že dobré úmysly budou po zásluze potrestány, jediným správným vodítkem tak pro vás může být pouze systematické začlenění mobilních aplikací do existující infrastruktury a důsledné přihlížení k ukazatelům ROI.

Mobilní přístup na vzestupu

Podle nedávného průzkumu společnosti Forrester dnes většina pracovníků využívá podnikové mobilní aplikace pro přístup k e-mailu a kalendáři. Studie rovněž odhalila narůstající význam mobilních aplikací v oblasti servisu pro zákazníky a podpory prodeje. Je však důležité si uvědomit, že samotný převod existujících aplikací do mobilní podoby nemusí být vždy tím, co jednoznačně povede k dalšímu růstu byznysu – pokud dáte tablet s mobilní aplikací do rukou pracovníka, který tráví celý den ve své kanceláři, zřejmě se zvýšení produktivity nedočkáte  – dost možná i právě naopak. Analytici usuzují, že pro maximalizaci hodnoty je nutné přihlížet ke specifickým schopnostem jednotlivých zařízení a soustředit se maximálně na využívání mobility tam, kde dává smysl, tedy například u terénních pracovníků (tam lze zužitkovat i prostou skutečnost, že váš zaměstnanec s tabletem vypadá před zákazníkem „cool“), v rozsáhlých montážních provozech apod.
Velká sázka na jednoho koně? Raději ne.

Aby „mobilizace“ proběhla podle předpokladů, je nutné pro zaměstnance a jejich mobilní zařízení zajistit potřebnou uživatelskou podporu a dopracovat se k centralizaci správy koncových bodů. Pokud vám výše uvedené problémy něco připomínají, máte naprostou pravdu, snad všechna IT oddělení jim již v minulosti čelila. Zkušení pracovníci IT tak již vědí, že musejí celou mobilní architekturu navázanou na firemní informační systémy postavit ve škálovatelné podobě, ideálně založenou na standardech, bez vázanosti na konkrétní platformu. Pokud to uděláte správně, poznáte přínos změn prakticky okamžitě. Podceníte-li však komplexnost svěřeného úkolu, může vaše společnost záhy čelit některému z následujících rizik:

Narušení byznys procesů – funkční selhání kterékoliv části kriticky důležitých IT systémů, kam od určitého bodu mobilní aplikace jednoznačně patří, může značně snížit produktivitu organizace jako celku a ohrozit úroveň poskytovaných služeb. V důsledku pak lze očekávat i fatální dopady na straně výnosů.

Vysoké náklady – přístup k budování mobilní architektury ve stylu „ad hoc“ ve finále vyústí v časově náročnou infrastrukturu, která bude vyžadovat mnoho manuálních úkonů i při nejběžnější údržbě.

Nedostatečná hbitost – špatně naplánovaná mobilní architektura, která nedokáže podporovat dynamické strategie byznysu, může značně zpomalit celou organizaci a její další rozvoj.

Tato rizika jsou dále zesílena neznalostí budoucího vývoje v oblasti mobilních platforem, neboť v dané oblasti jsme a v blízké budoucnosti nadále budeme svědky velkého souboje jednotlivých hráčů na trhu. Potýkat se pravděpodobně budete také s nedostatkem standardizace a v průběhu několika let i s rozvíjejícími se mobilními bezpečnostními hrozbami.

Správa více mobilních platforem  – málo možností, hodně starostí

Z průzkumu provedeného společností Fiberlink, která se zabývá správou mobilních zařízení v korporacích, přičemž spolupracuje s giganty jako například Volkswagen nebo Bank of America, vyplývá, že doba, kdy bylo možné v korporacích podporovat pouze jednu mobilní platformu, je dávno pryč. Podle uvedené studie dnes pouze 28 procent společností podporuje pouze jediný mobilní operační systém, 22 procent používá tři OS a celých 33 procent společností spravuje čtyři a více systémů.

Na první pohled se zdá, že nejjednodušším řešením by bylo zavést v podniku „násilně“ standardizaci jediné platformy  – s tím však nikdy nebudou souhlasit samotní uživatelé, kteří preferují tu Android, tu iOS anebo libovolnou další ze soudobých platforem.

Mike Sedehi, senior IT manažer v logistické společnosti Matson Navigation, v této souvislosti uvádí, že největším problémem při souběhu více mobilních platforem je omezená dostupnost kvalitních manažerských nástrojů pro jejich efektivní a centralizovanou správu. Pokud již takové řešení existuje, často nepokrývá všechny požadované platformy nebo jeho dodavatel postrádá zázemí nutné k tomu, aby do něj korporátní klienti mohli vložit svou důvěru. Uživatelé tak svá koncová zařízení často (ne)updatují zcela sami podle své libovůle, což samozřejmě skýtá značná bezpečnostní rizika pro cenná firemní data.

Trendy u podnikových uživatelů mobilních zařízení

Výzkum provedený společností iPass upozorňuje na současné návyky podnikových uživatelů smartphonů a nabízí doporučení pro IT ve společnostech, které chtějí pokročit s mobilizací podnikového softwaru.

Studie nazvaná „Porozumění trendům podnikové mobility a využívání mobilů“ obsahuje data nasbíraná ze dvou zdrojů. V první řadě se iPass hloubkově dotázal více než 1 100 mobilních podnikových zaměstnanců různého věku, pracujících v nejrůznějších geografických oblastech, a to s odkazem na jejich mobilní produktivitu, pracovní návyky a s tím spojené zkušenosti. Společnost také sesbírala statistiky využívání podnikové mobilní sítě v rámci své uživatelské základny čítající téměř půl milionu uživatelů měsíčně zaměstnaných ve 3 500 různých podnicích.

Mezi významná zjištění patří:

Méně než třetina podniků měla zavedenou multiplatformní politiku v oblasti smartphonů, zatímco více než dvě třetiny z nich standardizovaly pouhou jednu platformu. Z organizací, které standardizovaly jednu platformu, jich 51,3 % používalo BlackBerry, 20,7 % iPhone a 12 % Windows Mobile. Rozšíření Androidu v podnicích dosud není příliš velké.

22 procent mobilních zaměstnanců porušilo korporátní politiku používáním neschváleného smartphonu pro práci, přičemž jejich společnosti měly interně zavedenu jednu standardní platformu.

18 procent dotazovaných zaměstnanců používajících mobilní zařízení již mělo se svým smartphonem vážný bezpečnostní problém. Více než čtvrtině zaměstnanců (26 %) ve věku 34 a méně let se telefon ztratil, byl ukraden nebo napaden virem či hackerem.

34 procent zaměstnanců nepoužívalo své smartphony k práci, pokud museli v rámci nákladových center platit za poskytnuté služby  – což mělo přímý a vysoce negativní dopad na jejich produktivitu.

Více než třetina zaměstnanců (37 procent) věří, že mobilní zařízení v roce 2011 převezmou pozici notebooku pro obecné využití v byznysu, 27 procent pak věří, že tuto pozici převezme iPad nebo jiný tablet.

Respondenti iPassu za nejdůležitější faktory pro výběr mobilní platformy označili:

1. funkce a schopnosti operačního systému (včetně jednoduchosti používání)
2. výdrž baterie
3. velikost a jas obrazovky
4. počet a různorodost aplikací
5. kompatibilita s vybranou sítí

iPass také zaznamenal významné rozdíly v kritériích nákupu smartphonu napříč věkovými skupinami. Studie tvrdí, že „zatímco mladší pracovníci byli nakloněni koupi některého Androidu jako svého příštího telefonu, jejich starší kolegové chtěli zůstat u svých BlackBerry. Tato platforma vyhovuje služebně starším zaměstnancům zejména proto, že ji mají už dokonale zvládnutou. Nebude patrně velkým překvapením, že nejpopulárnějším smartphonem napříč všemi věkovými skupinami se stal iPhone.

Jako doplnění studie iPass nabídl také několik souvisejících rad pro IT administrátory čelící změnám souvisejícím s mobilitou.

1. IT by se mělo v plánování nasazení smartphonů a jiných mobilních koncových zařízení umět podívat dále než na aktuální spotřebitelský humbuk a medializaci. Zatímco Gartner nedávno předpověděl, že spotřebitelský trh přejde příští rok na Android a Symbian, data iPassu ukazují, že zaměstnanci pro pracovní účely preferují iPhone a Android. Zkuste proto raději rovnou implementovat flexibilní politiku s podporou pro více platforem, která bude přihlížet i k preferencím zaměstnanců.

2. V plánování strategie mobility by se podniky neměly omezovat pouze na notebooky. Zaměstnanci se stále více spoléhají na smartphony a tablety, aby mohli zůstat k pracovním aplikacím připojeni i mimo kancelář. Tato zařízení pomáhají zaměstnancům k vyšší produktivitě, a tak z této strategie může těžit většina podniků.

3. Podniky musí přijít na to, jak začít profitovat z faktu, že zejména mladší zaměstnanci dokážou se svými smartphony zpravidla pracovat velmi efektivně. Dobrým začátkem může být korporátní politika usnadňující zaměstnancům kontrolu služebního e-mailu ze svého zařízení.


Vyšlo v CIO Business World 11/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře