Průzkum agentury Hays: Čím jsou motivováni ICT odborníci?

Přinášíme vám výsledky průzkumu společnosti Hays, kterého se v červnu letošního roku zúčastnilo 492 respondentů z řad ICT specialistů. Účelem bylo zjistit současnou motivaci zaměstnanců.

Průzkum agentury Hays: Čím jsou motivováni ICT odborníci?


Výsledky průzkumu si postupně představíme formou souhrnných odpovědí na pět položených otázek.


1. Před kolika lety jste naposledy měnil zaměstnání?

Z odpovědí vychází, že zaměstnanci v oblasti IT nemění zaměstnání často, nejvíce – více než jedna třetina dotázaných – jich naposledy zaměstnání měnilo před více než 4 lety. Tyto odpovědi mohou být ovlivněny déle trvající ekonomickou recesí, která zvyšuje obavy o ztrátu zaměstnání, či snižuje ochotu zaměstnanců změnu riskovat.

2. Měnili jste práci napřímo, přes personální agenturu, nebo na doporučení?

ICT odborníci nejčastěji najdou nové zaměstnání oslovením potenciálního zaměstnavatele napřímo, druhou nejčastější variantou je pak nalezení nového pracovního místa za pomoci personální agentury. Personální agentura může kandidátovi poradit s kariérou, připravit ho na pohovor a informovat jej o současných možnostech na trhu práce.

Některé role jsou obsazovány pouze přes personální agentury. Možnost doporučení zaměstnance úspěšně využila necelá jedna pětina respondentů. Stále více společností přitom vytváří motivační programy pro doporučení zaměstnance.

3. Získal jste někdy práci přes personální agenturu?

Přes 57 % respondentů si v minulosti úspěšně našlo práci přes personální agenturu, více než jedna pětina ze všech dotázaných dokonce opakovaně.

4. Jaký benefit byste nejvíce ocenili u nového zaměstnavatele?

V odpovědích na tuto otázku nejvíce respondentů uvedlo jako nejdůležitější možnost osobního/profesního růstu, následovala možnost práce z domova a dovolená navíc. IT odborníci si „nejméně cení“ životního pojištění a tzv. kafetérie.

5. Proč byste zvažoval změnu zaměstnání?

V poslední otázce byla – možná poněkud překvapivě – nejčastějším důvodem pro změnu pracovního místa odpověď finance. Zhruba o polovinu méně účastníků průzkumu zmínilo jako nejdůležitější typ a míru zajímavosti projektu. Nejméně častým důvodem pro změnu zaměstnání byly technologie a možnost jejich použití v nové pozici.

„Odpovědi na tuto otázku nás překvapily, kandidáti na pohovorech často uvádí, že chtějí změnit práci právě kvůli možnosti použít nové technologie, rozšířit si znalosti a poznat jak to funguje jinde,“ dodává v tiskové zprávě Klára Antošová, Senior konzultant IT/telco, Hays Czech republic.

Zdroj: TZ Hays


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře