Průzkum: jaké přínosy lze očekávat od Enterprise 2.0?

Článek z minulého týdne nám prozradil, jak některé organizace používají různé sociální nástroje uvnitř i navenek svého podniku a jakých výsledků vypozorovaly a která určitě stojí za přečtení.

Průzkum: jaké přínosy lze očekávat od Enterprise 2.0?


Článek  "When Social Meets Business Real Work Gets Done" ukazuje skutečné přínosy plynoucí z využívání sociálních iniciativ v rámci podniků a organizací všech velikostí. Profesor z MIT, Andrew McAfee,  v tomto reportu odhaluje výsledky srovnávací studie AIIM, která se zaměřovala na vývoj sociálně-obchodních technologií v organizacích o rozsahu 10 až více než 5000 zaměstnanců, se zaměřením na tři hlavní úlohy. Obchodní a marketingovou spolupráci, otevřenost inovacím a podnikovou Q&A .

„Všechny tři oblasti demonstrují, že když se lidé spojí mezi sebou a připojí technologie, důvěru, sebeorganizaci a smysl pro obchodování, výsledky se dostaví,“ říká McAfee v tiskové zprávě.

McAfee zabalil všechny své poznatky ohledně "společenských prvků" v podnikání do jednoho uskupení s názvem Enterprise 2.0, které prezentoval na jaře rok 2006 v článku  Sloan Management Review a později i v autorské knize "Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for your Organization's Toughest Challenges."

Některé z klíčových zjištění:

•    Podnikový Q&A systém - možnost zaměstnanců ptát se a odpovídat na otázky napříč organizací - byl se stal sociálně-obchodní iniciativou vyplývající z realizovaných studií. 29% respondentů odpovědělo, že podnikový Q&A systém již jejich společnost využívá.

•    Otevřenost inovacím - definována jako technologie k podpoře angažovanosti lidí jak mimo, tak uvnitř společnosti k inovačním procesům. 26% dotazovaných odpovědělo, že už jsou v něčem podobném nějakým způsobem zapojeni. Tento fakt přináší v podnicích obvykle velké změny - 48% respondentů hlásilo, že otevření inovacím přineslo "výrazné změny" interních procesů.

•    Použití nástrojů „Enterprise 2.0“ k vylepšení spolupráce mezi prodejem a marketingem byla v rámci průzkumů ta nejméně známá metoda. Ale z těch tázaných, kteří ji aktivně sledují, 60% hlásilo významný růst ve sdílení znalostí a komunikaci.

Uživatelé napříč celou studií nabízejí zajímavé pohledy do společenskýh aplikací uvnitř některých dobře známých značek. Například společnost Genrall Mills, 3 500 vedoucích pracovníků dlouhodobě využívalo takzvanou „pouliční kulturu“, která je založena na neformálních společných rozhovorech na chodbách. Tato možnost zanikla ve chvíli, kdy se podnik rozrostl globálně a začal zaměstnávat okolo 32 000 zaměstnanců. Jako náhrada byla vytvořena aplikace „Connect the General Mills Global Hallway“, což je Q&A iniciativa, která na otázky zaměstnanců ohledně budoucího chodu dává několik možnosti odpovědí, o nichž se hlasuje.

Electronics Arts, vývojářská firma zabývající se tvorbou videoher, je další firmou, která praktikuje systém Q&A. Pořádá 2 až 3denní workshopy, kde okolo půltuctu expertů každý den přednáší. Každá z těchto přednášek je nahrávána, označena a uploadována  na profil přednášejícího, takže se posléze mohou zájemci dotazovat přímo daného experta.

„Jednoznačně jsme vstoupili do nové fáze společenských technik, ve které je rozhodujícím faktorem úspěšné zapojení těchto poznatků do hlavních organizačních procesů,“ řekl prezident AIIM, John Mancini. „Konečným cílem by nemělo být jen vytvoření společenské sítě v našich organizacích, ale ve skutečnosti jde o to, aby naše organizace byla společenská. Čeká nás ještě spousta práce, abychom dosáhli naplnění veškerého potenciálu, ale tyto příklady nám říkají, že ten pravý pokrok se děje uvnitř firmy."


Úvodní foto: © vichie81 - Fotolia.com
Komentáře