Selhává cloud computing v Česku?

Cloud computing bezesporu patří k nejvíce diskutovaným IT tématům současnosti.

Selhává cloud computing v Česku?


Cloud computing bezesporu patří k nejvíce diskutovaným IT tématům současnosti. Názory na tuto problematiku se navíc značně různí. Na jedné straně stojí skalní zastánci celého konceptu, kteří sdílejí názor, že cloud nejenom má potenciál změnit pojetí informačních a komunikačních technologií, jak je známe dnes, ale že v konečném důsledku k revolučním změnám v IT skutečně dojde a je pouze otázkou času kdy. Na opačné straně pak stojí odpůrci, podle kterých není cloud nic jiného než nové označení pro technologie a IT řešení, které jsou dnes již běžnou praxí. Na pomezí těchto skupin se pak nacházejí IT profesionálové, jejichž zájem o cloud vychází z reálných přínosů, který takové řešení nabízí.

Diskusi kolem cloudu dále rozviřuje také skutečnost, že celý obor nemá také v současnosti ustálenou definici. Tímto problémem, podobně jako snahou o identifikaci skutečných přínosů a hrozeb spojených s cloudovými službami, se zabývá celá řada především zahraničních studií.

Zahraniční studie poukazují na vysokou míru adopce těchto služeb, především v zámoří. Například studie od firmy Bicurrent (Bitcurrent Cloud Computing Survey, 2011) ukazuje, že v USA se tahounem celého trendu stávají především infrastrukturní aplikace společností Amazon, Google a Rackspace a CRM služby společnosti Salesforce.

Rostoucí popularita cloud computingu je již patrná také u nás. Nicméně zdá se, že se v českých podmínkách cloudovému řešení nedaří až tak dobře, jak by se dalo předpokládat na základě zahraničních studií. Jeden z cílů Cloud Computing Research Group (CCRG), založené začátkem roku 2010 na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, je objasnit skutečný stav cloudu v České republice. Kromě aktuálního stavu na trhu s cloud computing službami se v rámci několika probíhajících projektů členové výzkumného týmu zabývají motivací a bariérami pro adopci cloud computing služeb a také způsobem, jak by měly organizace, zejména ze segmentu malých a středních společností, využívat cloudová řešení, tak aby maximálně využily jejich skutečný potenciál.

Naše studie provedené v rámci projektů Cloud Computing Adoption and Governance v roce 2010, a později pak Podniková architektura v prostředí cloud computingu letos, přinesly náhled na problematiku adopce a souvisejících oblastí. Míra adopce cloudu v České republice, vyplývající z našich studií, je podstatně nižší, než uvádějí zahraniční studie, a pohybuje se kolem 7 %.

Míru adopce také významně ovlivňují typ průmyslu, velikost a doba působení společnosti. Nicméně skutečná zjištění nebyla jednoznačná, a to zejména při zjišťování reálné míry využití těchto služeb. Mimo jiné přinesla tato šetření také poznatky o možných bariérách, které zpomalují adopci cloud computing řešení v českém prostředí.

Jako s možnými příčinami nízké míry adopce cloudu služeb v českém prostředí se společnosti nejvíce potýkají s problémem možné závislosti na dodavateli služeb, absencí vhodných služeb a kontrolou zdrojů. V reakci na určitou rozporuplnost dosavadních zjištění CCRG ve spolupráci s magazínem Computerworld, Českou společností pro systémovou integraci (CSSI) a profesní organizací sdružující CIO (CACIO) plánuje další studii zaměřenou na zjištění míry adopce cloud computing služeb a souvisejících skutečností.

Autoři působí v Cloud Computing Research Group (CCRG), katedra informačních technologií, Vysoká škola ekonomická v Praze (www.cloud-computing.vse.cz/wp/)


Úvodní foto: © AA+W - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře