Správce či administrátor: Ruce vašeho IT

V oblasti informačních technologií je mnoho lukrativních pracovních pozic. Mnohdy ovšem není každému zcela jasné, co která z nich obnáší.

Správce či administrátor: Ruce vašeho IT


V letošním roce jsme proto ve spolupráci s kolegy z CIO.com připravili seriál o nejvýznamějších či nejžhavějších IT specializacích. A čím začít jiným než „A“ – adminy.

Správci či administrátoři mají mnoho podskupin a specializací, dvě nejběžnější jsou administrátor Windows a systémový správce čili sysadmin. Na první pohled se může jednat o triviální IT specializace, jejich význam je ale pro dobré fungování IT naprosto kritický.

 

Administrátor Windows

Jde o správce sítě, jehož primární starostí je software a který je zodpovědný za zabezpečení, zavádění pravidel v síti, správu uživatelských přístupů a řešení problémů v síti. Krom toho také navrhuje, instaluje, konfiguruje, spravuje a ladí operační systémy Windows a obhospodařuje komponenty napříč organizací. Někteří experti z oblasti HR naznačují, že administrátor Windows je vhodným startem na cestě k postu CIO.

Potřeba je, protože spousta organizací ve svých sítích provozuje software Microsoftu a jeho úkolem je zajistit, aby všechny operace ve firmě probíhaly hladce a bezproblémově. Čím dál tím více podniků v tomto spoléhá právě na administrátora Windows.

Tato pozice vyžaduje znalost Windows Server 2003 (či 2008), Microsoft Exchange, doménových a konfiguračních kontrolerů, globálních katalogů, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a Active Directory. Co se týče vzdělání, je vhodné mít vysokoškolský titul z některého oboru počítačových věd, dobré je rovněž ekonomické vzdělání s průpravou v zacházení se softwarem. „Je třeba znát síťové operační systémy i desktopové operační systémy,“ podotýká John Estes, viceprezident firmy Robert Half Technology. IT personál s expertizou na Windows 2000/2003/XP může očekávat přibližně o 10 % vyšší plat, neboť po těchto znalostech je aktuálně vysoká poptávka.

Lidi pro toto místo lze nalézt v pokročilé produkci, na servisních postech a na pozicích podpory. „Nejde o zaměstnání, do nějž může povýšit člověk z čistě administrativní funkce, bez technických zkušeností. Zcela jistě by jej ale mohl vykonávat pracovník z operačního oddělení nebo z helpdesku, který prošel školením z vývoje softwaru a systémové integrace,” říká Estes.

Je třeba se poohlížet po schopnosti zpřístupnit komplexní technologická témata netechnickým zaměstnancům. Administrátor Windows musí být schopen přijímat pokyny od pestré škály lidí, stejně tak je ovšem třeba, aby uměl řídit jedince i týmy a vyrovnal se s pracovním tlakem. Dále se musí učit rychle zacházet s nově integrovanými aplikacemi i jednat s podporou dodavatelů. Obeznámenost s operačními metrikami používanými v dohodách SLA je rovněž velkým kladem.

Ve vstupních pohovorech se kandidátů zkuste zeptat, jak naložili s poslední servisní poruchou, navrhuje ředitel kanceláří v Chicagu společnosti Mercer Human Resource Consulting Dave Van De Voort. Pokud adept odpoví, že mu žádný systém pod jeho správou nikdy neselhal, pak byste mu měli říct: „Na tuto pozici vás nemohu potřebovat, neboť počítám s tím, že jednoho dne můj systém bude mít problémy."

Platový rozsah administrátora Windows je přibližně 30–60 tisíc Kč měsíčně.

Chcete-li si „vychovat“ vlastního administrátora Windows, jsou vhodnými kandidáty například zkušení pracovníci desktopové podpory, desktopoví architekti a vývojáři. Další plodnou oblastí je kontrola kvality, tedy lidé, kteří znají dobře procesy v pozadí systémové instalace, podpory a funkcionality. „Jde o pozici, na níž může zaměstnavatel najmout lidi s titulem z některého oboru počítačových věd z ekonomiky v kombinaci s počítači a vychovat si je, jak je mu libo,“ podotýká Estes.

 

Systémový administrátor

Správci systému instalují, upgradují, monitorují a udržují software a hardware tak, aby všechny operace ve firmě probíhaly hladce a bezchybně. Často provádějí zálohování dat a obnovu. V malých IT odděleních jsou takovými „holkami pro všechno“. Velké organizace mohou mít administrátorů – specialistů desítky.

Záležitosti, které obvykle udržují, zahrnují operační systémy, obchodní aplikace, serverový hardware střední třídy, hardware a software v rámci LAN i WAN, bezpečnostní nástroje, webové servery, e-mailové systémy a PC – tedy samé nezbytné záležitosti, proto jsou systémoví administrátoři pro chod organizace velice důležití.

Potřeba je, protože je expertem na pomyslný IT motor podniku, denně provádí běžné, ale nezbytné úlohy, čímž předchází problémům a zlepšuje výkon systémů. Když se něco porouchá, provádí ranou diagnostiku. Také musí mít neustále povědomí o rychlých a neustálých změnách v technologiích, které by mohly ovlivnit firemní systémy. Jde o pozici, po níž bude v dohledné budoucnosti poptávka, myslí si John Estes. „Sy­stémy rostou co do množství i komplexity, a samozřejmě také přicházejí stále nové produktové inovace,“ dodává.

Tato pozice vyžaduje minimálně tři až pět let zkušeností v závislosti na tom, jak komplexní je náplň práce v dané organizaci. Pro vyšší pozice určitého podniku se žádá bakalářský titul v některém z oborů počítačových věd, mnozí zaměstnanci však tímto nedisponují a mají například jen certifikáty od specifických dodavatelů, například Cisco Certified Network Associate či Cisco Certified Network Professional.

Lidi pro toto místo lze nalézt vně či uvnitř organizace. To je také častým dilematem CIO – zda raději „koupit talent, či si jej vychovat “. „Co se týká systémových administrátorů, je lepší sáhnout do vlastních řad. Přidaná hodnota této volby tkví v tom, že tito lidé znají vaše obchodní procesy a IT infrastrukturu,“ vysvětluje hlavní konzultant pro oblast lidského kapitálu ze společnosti Mercer Human Resource Consulting Dave Van De Voort. Pokud se poohlížíte mimo svou organizaci, vyhněte se využívání tradiční cesty hledání adeptů – tedy vyvěšení inzerátů a doufání v to, že se ozve někdo schopný. Místo toho oslovte obchodní asociace, hledejte na konferencích a pátrejte v on-‑line fórech a na blozích.

Je třeba se poohlížet po vynikající schopnosti řešit problémy, po dobré orientaci v současných technologiích a po touze stále se vzdělávat. Adepti by neměli mít problém s vykonáváním několika úloh zároveň a měli by si umět poradit s krizovými situacemi. „Pod tlakem musejí zůstat klidní a uvažovat s chladnou hlavou. Také musejí umět jednat s uživateli zasaženými chybami systému,“ říká Van De Voort.

Platové ohodnocení systémového administrátora závisí nejen na místě, ale též na velikosti IT oddělení i míře odbornosti, kterou musí splňovat, pohybuje se proto v poměrně velkém rozpětí 25–50 tisíc Kč měsíčně.

Ve vstupních pohovorech adeptům položte specifickou technickou otázku o systémech, na něž by eventuálně – v případě přijetí – dohlíželi, ať už jde o virtuální LAN, hybridní Linux/Windows prostředí, úložistě nebo sítě. Zajímejte se také o to, jak kandidáti dokáží naložit s krizovou situací.

Chcete-li si „vychovat“ vlastního systémového administrátora, hledejte mezi hardwarovými techniky starajícími se o PC a periferie, nebo poskytující desktopovou systémovou podporu. „Vypiplejte si“ takové, kteří jsou opravdovými technologickými nadšenci a jimž je jejich práce koníčkem.

Komentáře