Trendy, které mění svět IT

Jak se mění role IT oddělení ve velkých společnostech? Jaké světové trendy se prosazují v Čechách?

Trendy, které mění svět IT


Jak se mění role IT oddělení ve velkých společnostech? Jaké světové trendy se prosazují v Čechách? A které trendy naopak nepřijímáme? Na tyto otázky se zaměřila odborná konference společnosti Trask, které se zúčastnili zástupci největších společností z oblasti financí a telekomunikací působících na našem trhu.  Průzkum mezi těmito firmami ukázal, že největší změnu vyvolávají mobilní technologie, a naopak nejméně se prosazuje využití sociálních sítí.

4 trendy, které mění roli IT oddělení

Na začátku roku 2012 proběhla odborná konference společnosti Trask solutions na téma „Praktický pohled na současné trendy z české perspektivy“. Přední české společnosti, především z oboru financí a telekomunikací, zde porovnávali praktické aplikace IT trendů v českém prostředí. Zaměřili se na diskusi o 4 klíčových trendech:

(1) mobilní technologie,
(2) extrémní informační management (dříve označováno big data),
(3) cloud computing a
(4) využití sociálních sítí

Na základě průzkumu odpovědělo shodně 49% účastníků, že se nejvíce zajímají o mobilní technologie a 27% uvádí informační management. Poněkud překvapivě pouze 22% uvádí, že je pro ně nejkutuálnější cloud computing. Oblast sociálních sítí nezvolil jako prioritu nikdo.

Mobilní technologie jako nejpoužívanější nástroj v IT společnostech

Tím čím byl internet na přelomu století, tím se nyní stávají mobilní technologie. 90% respondentů uvádí, že jejich společnost již nabízí svým klientům mobilní aplikace, avšak pouze polovina z nich uvádí, že využívá plný potenciál mobilních zařízení. Situaci v oblasti bankovnictví komentuje Senior manager společnosti Trask, Jan Antoš: „Mobilní technologie jsou obrovským trendem a většina našich zákazníků se snaží svým klientům mobilní technologie nabídnout. Bohužel je většina snah vedena marketingovým oddělením s představou, že mobilní technologie prodává sama o sobě. Očekáváme, že terpve druhá generace mobilních aplikací přinese zákazníkům (ale i zaměstnancům) rozumnou přidanou hodnotu.“

Cloud computing má budoucnost

Cloud computing je horké téma všech IT konferencí a odborného tisku. Přitom pouze 3% největších českých společností, které se zúčastnili průzkumu, tuto technologii využívá.  Avšak 61 % dotázaných odpovědělo, že jim přijde zajímavý, ale zatím pouze sledují situaci jakým směrem se bude vyvíjet. 36% dotázaných sdělilo, že zatím cloud computing nepoužívají, ale plánují ho v blízké době (do 2 let) implementovat.

K potenciálu sociálních sítí pro business jsou respondenti skeptičtí

Jako prioritu si oblast sociálních sítí nezvolil nikdo. Při detailním dotazu však pouze 6% respondentů hodnotí potenciál sociálních sítí pro jejich společnost jako minimální nebo žádný.  63% respondentů uvádí, že největší potenciál pro využití sociálních sítí ve společnosti vidí v kombinaci účelů: v rozvoji spolupráce uvnitř společnosti jako marketingového kanálu a ve vytvoření užšího vztahu se zákazníkem. Zbývajících 31% se přiklání jen k jednomu z uvedených účelů.

Gamification: velké firmy využívají koncept her pro motivaci zaměstnanců i klientů

Jako jeden z nejnovějších trendů dneška je Gamification. 38% dotázaných přijde tato novinka zajímavá a budou se jí zabývat. 31% respondentů již herní principy aplikuje. Ostaní dotázaní si myslí, že pro jejich odvětví nemá gamification smysl.

Extreme Information Management je aktuální téma nejbližší budoucnosti

Zpracování velkých, velmi dynamických a různorodých dat a problémy, které z toho plynou, je další oblast, kterou již nyní řeší 34% dotázaných (z toho polovina si však zatím vystačí se stávajícími BI nástroji). Plných 51% dotázaných ví, že toto téma bude v budoucnu řešit a pouze 15% respondentů zatím potřebu Extreme Information Management ve své organizaci nevidí.

Velký počet účastníků a pozitivní hodnocení konference (plných 69% účastníků hodnotí konferenci jako inspirující) spolu s výsledky odborné ankety tak jasně dokazují, že se IT oddělení snaží o aktivní účast na fungování společností a oblast inovací je pro ně v tomto směru klíčová.


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře