Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green

Společnost LDM se již déle jak 20 let zabývá vývojem, produkcí a servisem průmyslových armatur.

Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green


Vyrábí především regulační a pojistné ventily, tedy konstrukční prvky, bez nichž se neobejde žádné potrubí. V České Třebové, kde společnost sídlí, má výroba armatur více jak stoletou tradici. Následující případová studie popisuje, jak se tento prestižní strojírenský podnik vypořádal s výběrem a implementací informačního systému a jaké přínosy a zkušenosti získal z jeho užívání.

Růst firmy se opírá o zahraniční trhy

Společnost byla založena v roce 1991 třemi společníky. Od té doby prošla dynamickým vývojem, který vyústil v její dnešní rozvětvenou strukturu a zaměření na komplexní služby. LDM je tvořena centrálou, dvěma dceřinými firmami v ČR a šesti v zahraničí. V současnosti tak působí kromě ČR také přímo na Slovensku, v Polsku, Německu, Bulharsku, Rusku a Kazachstánu.

LDM zaměstnává 205 pracovníků a dosahuje obratu přes 480 mil. Kč. Vyváží téměř 70 % produkce mimo ČR, přičemž se jedná o přímý export, kdy mezi její zákazníky patří zahraniční podniky nebo vlastní dceřiné firmy.

Hlavní výrobní program je rozdělen na dvě části, a to podle použití armatur a trhu. Jeden z cílových tržních segmentů představuje topenářství a klimatizace, pro něhož společnost vyrábí zejména regulační ventily s pohony o tlakovém stupni PN 16 a PN 40. Druhá část programu je zaměřena na vysokotlaké armatury používané v teplárnách a elektrárnách. Z geografického hlediska jsou největšími odběrateli produkce LDM firmy v ČR, EU, Rusku a Kazachstánu.

Společnost je od roku 1997 držitelem certifikátu ISO 9001 od LRQA. Dále je držitelem certifikátů TÜV, prohlášení o shodě a několika dovozních, resp. vývozních osvědčení pro ukrajinský, běloruský a další trhy.

Komplexní služby jako hlavní konkurenční výhoda

Hlavní konkurenční výhoda je založena na schopnosti LDM pokrýt celý produkční cyklus průmyslových armatur, tedy od vývoje, konstrukce, přípravu výroby, přes vlastní výrobu, až po servis všech dodávaných výrobků. Důležitá je také přímá provázanost všech činností, která umožňuje udržovat přesné plnění požadavků zákazníků a vysokou kvalitu produkce. Obchodníci jednající se zákazníky a jejich podněty přenášejí přímo do konstrukce. Stejně tak je tomu v oblasti servisu, a to jak záručního, tak pozáručního. Společnost si tak může dovolit ručit za spolehlivou funkci nejen konkrétní armatury, ale celého zařízení. Tím je také firma silněji vnímána jako poskytovatel komplexních služeb v oboru, než jako pouhý výrobce armatur.

Proč přejít na dodavatelské řešení informačního systému

Společnost původně spoléhala na vývoj vlastního informačního systému, k němuž disponovala potřebnými odborníky. Několik let jí tento přístup vycházel, zvláště v oblasti řízení výroby a logistiky. Ekonomiku a mzdovou agendu pokrývalo řešení od externího dodavatele, které však nebylo dostatečně integrováno s moduly vlastního systému. Uživatelé také pociťovali absenci kontrolních mechanismů. Museli pracovat podle přesně nastavených postupů s tím, že v případě jejich nedodržení mohly nastávat chyby při pořizování dat.

Po určitou dobu však bylo možné tyto nedostatky zvládat a naopak využívat pozitivních vlastností systému, které spočívaly především v možnostech funkcí, detailně připravených pro potřeby výroby a servisu armatur. Postupem času se začalo ukazovat, že firemní kapacity na udržování a rozvoj nedostačují a dochází k zaostávání systému, zejména z technologického a ergonomického hlediska. Funkčně bylo řešení dostačující až do poslední chvíle, kdy padlo rozhodnutí o jeho nahrazení moderním ERP řešením, které by komplexně zajišťoval jeden dodavatel.

Výběrové řízení a hlavní hodnotící kritéria

Rozhodnutí o změně informačního systému padlo v roce 2006. Pověření pracovníci zahájili průzkum trhu s podnikovými řešeními a sbírání informací z okolních firem s cílem ověřit, jak podniky organizují výběrové řízení a jaké mají zkušenosti s jednotlivými dodavateli.

V roce 2007 vedení společnosti vypsalo výběrové řízení na dodávku a implementaci ERP systému. Do prvního kola se přihlásilo 17 uchazečů z řad tuzemských i světových výrobců či systémových integrátorů. Hlavními kritérii byla úroveň funkcionality a technická vyspělost systému včetně jeho nároků na hardware, síla dodavatele, u níž se posuzovala především jeho finanční stabilita, geografická vzdálenost, vazba na implementačního partnera, a nakonec také cena a její struktura. Hodnotila se cena licence na jednoho uživatele, implementačních prací a servisních služeb.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře