Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green - 2

Společnost LDM se již déle jak 20 let zabývá vývojem, produkcí a servisem průmyslových armatur.

Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green


Do dalšího kola bylo vybráno šest uchazečů. Uchazeči měli kromě jiného za úkol předvést realizaci konkrétní úlohy, a to na předem vygenerovaných datech společnosti. Její součástí bylo provést zaplánování vybrané komponenty do výroby s tím, že se jejím průběhu uskuteční změna. „Cílem bylo ukázat, jak se bude systém při jejím vzniku chovat a jak se to projeví ve vazbě na data, termíny a skladové operace. Tento postup, tedy zadání řešení konkrétní úlohy pro prezentace, mohu jen doporučit,“ uvádí Vlastimil Dytrt, ředitel společnosti.

Co rozhodlo o vítězné nabídce

Vítěz výběrového řízení byl vybrán na základě několika skutečností. Tou hlavní bylo porozumění si s konzultanty společnosti ASV Náchod, kterou LDM zvolila za svého implementačního partnera pro HELIOS Green. Samotný produkt sice nenabízel splnění všech požadavků ve stoprocentní podobě, nicméně to ani tým pracovníků, provádějící hodnocení jednotlivých řešení, neočekával. Primární z hlediska ERP systému byla jeho schopnost pokrýt a propojit všechny podnikové procesy s důrazem na integraci hodnototvorného řetězce, do něhož LDM řadí vývoj a konstrukci, technickou přípravu výroby, operativní řízení výroby a servis. Dalším neméně důležitým požadavkem byla práce systému nad jednotnou datovou základnou. V neposlední řadě bylo očekáváno, že nové řešení nabídne moderní ergonomické uživatelské rozhraní.

Pracovníci LDM očekávali realizaci také jedné specifické záležitosti. Požadovali, aby typové číslo každého z výrobků bylo možné v systému rozložit do parametrů daného výrobku a přiřadit mu příslušnou dokumentaci. Tuto záležitost se podařilo konzultantům ASW Náchod vyřešit k plné spokojenosti zákazníka.

„Za zcela zásadní u výběrového řízení považuji posouzení referencí implementačního partnera, což se v našem případě také stalo. Dalším důležitým faktorem je nalezení společné řeči s konzultanty. Důležitou roli hraje také samotný ERP produkt. I středně velká firma by měla volit mezi robustnějšími a renomovanějšími řešeními. Musí přitom počítat, že systém pořizuje na několik let, během nichž pravděpodobně sama poroste, stejně jako její nároky na jeho využívaní a rozšiřování,“ shrnuje Vlastimil Dytrt nejdůležitější doporučení pro realizaci výběrového řízení.

Hlavní rysy implementačního projektu

ERP systém HELIOS Green byl pořízen pro 55 současně pracujících uživatelů. Implementační projekt byl rozplánován na dvě etapy. První zahrnovala nasazení všech funkcionalit s výjimkou TPV a vlastní výroby, navazujících logistických procesů a servisu. Druhá byla zaměřena na pokrytí hodnototvorného řetězce.

Projekt byl zahájen podpisem smlouvy v polovině srpna 2007. První etapa byla ukončena k 1. lednu 2008, kdy byla předána do ostrého provozu část řešení pokrývající řízení ekonomiky a financí, skladového hospodářství, mzdové agendy a její napojení na stávající docházkový systém a řízení majetku. Na tuto etapu navázala implementace funkcionalit určených pro řízení nákupní a prodejní logistiky, výroby a servisu. Ukončena byla dle plánovaného harmonogramu 1. dubna 2008. Převádění výrobkových skupin do nového systému a optimalizace některých funkcí pak trvala následujících 12 měsíců. Hlavním důvodem bylo historické nastavení kanbanových okruhů ve výrobě, které se v mnoha ohledech ukázalo jako nevyhovující. Proto by tento neadresný tažný systém odstraněn a postupně se přešlo se na tradiční plánování založené na konceptu Manufacturing Resource Planning II.

helios

Obr. 1 - Přehled změn výrobních příkazů navržených MRP II - Na základě modifikace požadavků navrhuje MRP II uživatelům změny výrobních příkazů (termínů, množství). Plánovač výroby se po otevření řádku přehledu dostane na formulář výrobního příkazu pro zjištění detailního stavu rozpracovanosti a rozhodne se o případné změně výrobního příkazu.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře