Software602: Bezpapírové zpracování obchodní korespondence

Ve skupině JAP Trading byl elektronizován celý životní cyklus obchodní pošty od registrace dokumentů, které do firmy přicházejí, až po vyřízení záležitosti (např. odeslání odpovědi emailem, datovou schránkou nebo papírovou poštou).

Software602: Bezpapírové zpracování obchodní korespondence


Ve skupině JAP Trading byl elektronizován celý životní cyklus obchodní pošty od registrace dokumentů, které do firmy přicházejí, až po vyřízení záležitosti (např. odeslání odpovědi emailem, datovou schránkou nebo papírovou poštou).

Komentáře