2. ročník soutěže Chytrý úřad slavnostně vyhlášen

Dnes, 25. dubna, byl v Kongresovém centru za přítomnosti Jiřího Čunka, ministra pro místní rozvoj, který nám poskytl svou záštitu, slavnostně vyhlášen 2. ročník soutěže „Chytrý úřad“. Minulého, prvního ročníku, se přitom zúčastnilo 38 případových studií ze všech koutů republiky.

2. ročník soutěže Chytrý úřad slavnostně vyhlášen


Dnes, 25. dubna, byl v Kongresovém centru za přítomnosti Jiřího Čunka, ministra pro místní rozvoj, který nám poskytl svou záštitu, slavnostně vyhlášen 2. ročník soutěže „Chytrý úřad“. Minulého, prvního ročníku, se přitom zúčastnilo 38 případových studií ze všech koutů republiky .

Myšlenkou této soutěže je především poukázat na zajímavé projekty IT v místní samosprávě a zviditelnit osoby a instituce, které se na těchto projektech podílely. Jedním z dalších záměrů je vytvořit dlouhodobou diskusní platformu pro pracovníky obecních, městských a krajských samospráv na téma zlepšování procesů a služeb veřejnosti pomocí implementace IT prostředků.

Na rozdíl od jiných podobných soutěží v tomto případě neoslovujeme dodavatele IT projektů, nýbrž přímo vás, zástupce samosprávních úřadů. Účast v soutěži je bezplatná. Je tedy jen na Vás, zda se rozhodnete svůj referenční příběh poskytnout vašim kolegům.

Případové studie budou hodnoceny na základě těchto kriterií

1. Inovativní přínos (nápad, ojedinělost).
2. Přínos v oblasti zlepšování služeb veřejnosti či v oblasti úspor prostředků.
3. Uživatelský přínos pro pracovníky úřadu.
4. Využití prostředků Evropské unie či využití neobvyklých metod financování projektu.

Harmonogram soutěže

1. Slavnostní vyhlášení soutěže 25. 4. 2007 na setkání starostů a místostarostů v rámci Cisco Expo.
2. Uzávěrka přihlášek 1. 9. 2007.
3. Uzávěrka materiálů (zaslání případových studií) 15. 9 .2007.
4. Slavnostní vyhodnocení 23. 10. 2007 na veletrhu Invex 2007.

Společnost IDG Czech bude publikovat všechny studie ve speciálním vydání internetové časopisu, který bude zaslán na všechny obecní, městské a krajské úřady a dále bude k dispozici na businessworld.cz/chytry-urad (viz loňský ročník).

Dále zveřejní výherce soutěže v tiskové zprávě ve svých periodikách a kromě prvního místa zveřejní i další 4 finalisty (místa 2 - 5).

Další propozice

Zájem o účast prosím vyjádřete závazně e-mailem na adresu jana_pelikanova @ idg.cz nejpozději do 15. srpna 2007.

Případové studie v rozsahu maximálně 4 stran A4 zasílejte e-mailem na tutéž adresu do 20. srpna 2007

Těšíme se na vaší účast a také na další zajímavou komunikaci v rámci této soutěže.


Jana Pelikánová


.....................................
Partneři soutěže Chytrý úřad 2007

Na úvodní stránku rubriky "Chytrý úřad", včetně aktuálního ročníku soutěže, se dostanete zde (stávající okno).
Komentáře