Zúčastněte se letošního ročníku soutěže Chytrý úřad 2008

Společnost IDG Czech, vydavatel časopisů Computerworld, Businessworld, PC WORLD, Security World a HD World si dovoluje Vaší instituci nabídnout účast ve třetím ročníku soutěže „Případová studie roku v oboru obce, města, kraje“.

Zúčastněte se letošního ročníku soutěže Chytrý úřad 2008


Nabídka účasti v soutěži „Případová studie roku v oboru obce, města, kraje“(Chytrý úřad)

Společnost IDG Czech, vydavatel časopisů Computerworld, Businessworld, PC WORLD, Security World a HD World si dovoluje Vaší instituci nabídnout účast ve třetím ročníku soutěže „Případová studie roku v oboru obce, města, kraje“.

Myšlenkou této soutěže je především poukázat na zajímavé projekty IT v místní samosprávě a zviditelnit osoby a instituce, které se na těchto projektech podílely. Jedním z dalších záměrů je vytvořit dlouhodobou diskusní platformu pro pracovníky obecních, městských a krajských samospráv na téma zlepšování procesů a služeb veřejnosti pomocí implementace IT prostředků na stránchách https://businessworld.cz/chytry-urad (zde i k nahlédnutí loňský ročník).

Na rozdíl od jiných podobných soutěží neoslovujeme dodavatele IT projektů. V tomto případě oslovujeme k účasti v soutěži přímo Vás, zástupce samosprávních úřadů. Účast v soutěži je bezplatná. Je tedy jen na Vás, zda se rozhodnete svůj referenční příběh poskytnout vašim kolegům.

Případové studie budou hodnoceny na základě těchto kriterií:
1. Inovativní přínos (nápad, ojedinělost)
2. Přínos v oblasti zlepšování služeb veřejnosti či v oblasti úspor prostředků
3. Uživatelský přínos pro pracovníky úřadu
4. Využití prostředků evropské unie či využití neobvyklých metod financování projektu

Harmonogram soutěže:
1. Vyhlášení soutěže v dubnu 2008.
2. Uzávěrka přihlášek 15.9. 2008
3. Uzávěrka materiálů (zaslání případových studíí) 30.9.2008
4. Slavnostní vyhodnocení soutěže na veletrhu Invex 2008

Společnost IDG Czech bude publikovat všechny studie ve speciální sekci www. businessworld.cz (sekce Chytrý úřad, viz loňkský ročník).

Partneři soutěže:
Další propozice:
Zájem o účast prosím vyjádřete závazně e-mailem na jana_pelikanova @ idg.cz nejpozději do 15. 9. 2008. Případové studie v rozsahu maximálně 4 stran A4 zasílejte e-mailem na adresu jana_pelikanova @ idg.cz do 30. .9.2008

Komentáře