Bohumír Štědroň, právník roku: „E-government nesmí občana nic stát“

S vítězem soutěže Právník roku 2010 v kategorii „Právo informačních technologií“ Bohumírem Štědroněm o budoucnosti e-governmentu, softwarových patentech či elektronickém podpisu

Bohumír Štědroň, právník roku: „E-government nesmí občana nic stát“


Bohumír Štědroň při přebírání ocenění Právník roku 2010Jakou vidíte budoucnost e-governmentu v ČR?

Základní myšlenkou e-governmentu musí být skutečnost, že do budoucna bude existovat dvojí software. Za prvé to budou běžné aplikace jako textový a tabulkový editor, internetový prohlížeč atd., které musí být dostupné občanovi – laikovi a podnikatelům zdarma a rovněž druhý typ softwaru, složité aplikace pro odborníky – profesionály, například pro grafická studia, které se budou i nadále komerčně prodávat. Pokud Ministerstvo vnitra a ostatní ministerstva chtějí úspěšně v ČR vybudovat e-government, potom ten nesmí občana ani podnikatele nic stát. Věřím, že není tedy možné, aby stát provozoval aplikace, které fungují pouze pod MS Explorer (nutností je zakoupit MS Windows od Microsoft), nebo aby na internetu – webu ministerstev byly soubory ke stažení pouze ve formátu MS Word. Vše by mělo být v otevřených formátech, což umožňuje občanovi, aby si zvolil vždy sám program, který si bude moci opatřit, a to i zdarma. Navíc open source software samozřejmě díky své povaze i výrazně sníží softwarové pirátství v ČR, takže veřejná správa, podnikatelé a například školy budou moci nemalé ušetřené finanční prostředky za softwarové licence využít podstatně efektivněji.

 

Čeká nás vbrzku větší rozšíření elektronického nebo biometrického podpisu?

Zaručený elektronický podpis (e-podpis), který je podmínkou pro komunikaci s veřejnou správou elektronickými prostředky, musí být dostupný automaticky všem a za co nejnižší cenu. Stejně tak musí stát vytvořit dostatek aplikací, aby se e-podpis vyplatil používat. V současné době jej významně nahrazují datové schránky, které jsou pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku povinné a zřízení je zdarma. Na masové prosazení biometrického podpisu si ještě musíme počkat.

 

Co si myslíte o softwarových patentech?

Je třeba rozlišovat softwarové patenty a počítačem implementované (realizované) vynálezy. Rozdíl mezi obojím by měly jasně definovat ve své rozhodovací praxi soudy a patentové úřady. Softwarové patenty, jakožto možnost chránit si nějaký programový postup, rozhodně odmítám. Je absurdní, aby v Evropě bylo umožněno nechat si patentem chránit běžné internetové a programovací techniky jako v USA, kde například byl udělen společnosti Amazon.com tzv. „1 click patent“ nebo Microsoftu „double click patent“. Co se týká počítačem implementovaných vynálezů, tady je třeba si uvědomit, že tyto jsou již přes deset let jak u nás v ČR, tak i v Evropě uznávány. Zjednodušeně řečeno, počítačem implementované vynálezy jsou hardware nebo přístroj, který je ovládán softwarem. Jako celek jsou předmětem patentovatelnosti. Typickým příkladem takovýchto vynálezů jsou ABS brzdy, DVD přehrávače atd. Tady nesdílím někdy až panický strach některých skupin vývojářů, kteří jsou rozhodně proti. Vzhledem k tomu, že například Evropský patentový úřad již vydal více než 30 tisíc těchto patentů, je podle mého názoru mnohem důležitější snažit se jasně stanovit pravidla, za jakých okolností tyto patenty mohou být vydávány, aby se nestalo (což se bohužel stává), že je vydán patent i na pouhý software, který nevytváří technické řešení. V této otázce jsem realista a pragmatik. Jenom snad dodávám, že softwarové patenty (na rozdíl od počítačem implementovaných vynálezů) jsou jak v Evropě, tak i u nás zakázány. Tedy není – respektive nemělo by být – možné získat softwarový patent, i když z důvodů neodbornosti či lajdáctví některých úředníků se bohužel již některé softwarové patenty i v Evropě vydaly.

 

Jaký máte názor na elektronické zdravotní knížky?

Jsem jednoznačně pro a to ať v podobě nějaké čipové karty nebo ve formě zdravotní knížky na internetu. Ve zdravotnictví se plýtvá s léky, často se stejná vyšetření znovu opakují a v elektronické zdravotní knížce vidím především dobrý způsob, jak pacient i ošetřující lékař získá okamžitý přístup k zdravotní historii pacienta. V dnešní době v zásadě nemá pacient vůbec žádný přehled o své zdravotní dokumentaci a především vůbec nemůže kontrolovat, jaké jeho úkony byly například lékařem vyúčtovány zdravotní pojišťovně.

 

Máte obavy z bezpečnosti takových elektronických zdravotních knížek ve formě útoku hackera, který se potom dostane ke zdravotní dokumentaci pacienta?

Ne, nemám, protože v současné době jsou kryptografické a šifrovací systémy na takové úrovni, že pokud se někdo rozhodne získat elektronickou zdravotní dokumentaci a vynaloží potřebné množství prostředků na špičkové hackery, bude muset disponovat takovým zázemím, že zdravotní dokumentaci vedenou dnešním způsobem by se mu podařilo získat s polovičním úsilím a námahou. Jinými slovy, považuji elektronické vedení jakékoliv dokumentace s použitím nejmodernějších kryptografických a šifrovacích metod za mnohem bezpečnější než archivace v papírové formě za zamčenými dveřmi.

 

Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA (* 1979) je advokát, informatik a soudní znalec pro výpočetní techniku, počítačovou kriminalistiku, autorská práva a životní prostředí. Dále působí jako člen rozkladové komise pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vysokoškolský pedagog, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity karlovy v Praze, Právnickou fakultu Curyšské univerzity (Švýcarsko), informační technologie na Nottingham Trent University (Anglie), Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity a v roce 2005 získal Diploma in European Law and Common Law z Cambridge University (Anglie).

Bohumír Štědroň má rozsáhlé zkušenosti z realizace projektů informačních systémů ve veřejné správě, s jejich oponenturou, znaleckou, právní a poradenskou činností v oblasti IT a ISVS. Bohumír Štědroň má platnou prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné.

Bohumír Štědroň je držitelem mezinárodních certifikací v oblasti projektového řízení, informačních technologií a informační bezpečnosti, a to ISO 10006:2003 Project Manager (projektant managementu jakosti), ISO 27001 Lead Auditor (auditor bezpečnosti informačních systémů), ISO 20001 Lead Auditor (auditor služeb v IT), ITIL V3 a PRINCE2 (mezinárodní metodiky řízení projektů).

V neposlední řadě je Bohumír Štědroň držitelem prestižního ocenění Právník roku 2010 pro obor právo informačních technologií, jež je udělované Českou advokátní komorou ve spolupráci s Ministrstvem spravedlnosti ČR a profesními právnickými organizacemi (Notářská komora ČR, Unie soudců atd.).

Komentáře