Telemedicína: Cesta k efektivnějšímu zdravotnictví

Současná světová populace (včetně české) se dožívá čím dál tím vyššího věku. Tento pozitivní trend je nicméně spojen se zvýšenými nároky na zdravotnické systémy, které pokud zůstanou v současné podobě, nebudou brzy schopny tyto nároky efektivně pokrýt.

Telemedicína: Cesta k efektivnějšímu zdravotnictví


Jednou z klíčových zdravotnických výzev je dnes nárůst dlouhodobých onemocnění. Jejich léčba se stává stále větším problémem, jemuž musí čelit všechny zdravotnické organizace. Jde o problém způsobený změnou v demografickém složení pacientů, prudce rostoucími výdaji na zdravotnictví a zvyšujícími se očekáváními pacientů. V rámci evropské populace trpí 30,9?% lidí dlouhodobými onemocněními, jež způsobují více než 86?% úmrtí. Britské studie například ukazují, že pacienti dlouhodobě umístění ve zdravotnických zařízeních využívají zdaleka nejvíce primární a následné péče – celkem 52?% návštěv u praktického lékaře, 65?% ambulantní péče a 72?% hospitalizací.

Zajímavé řešení tohoto stavu představuje telemedicína, která nabízí pacientům již dnes efektivní technologii, jež jim pomáhá řídit svůj zdravotní stav přímo z domova. Telemedicínské řešení umožňuje pacientům s dlouhodobým onemocněním pobyt doma, a přitom stejnou péči jako v nemocnici. Sledování těchto pacientů prostřednictvím virtuálních oddělení a ad hoc konzultace pomáhají šetřit čas a náklady spojené s neplánovanými příjmy, ambulantními výkony a převozy pacientů. Virtuální monitoring redukuje případy opakovaného přijetí pacientů krátce po jejich propuštění z nemocnice. Systém disponuje funkcemi umožňujícími na dálku sledovat nemocné s nejrůznějšími diagnózami včetně astmatu, plicních onemocnění, cukrovky, vysokého tlaku, pooperační péče, těhotenství, mozkové mrtvice a řady dalších.

Existují již příklady reálného nasazení – například nemocniční informační systém hrabství Nottinghamshire dává vzniknout prvnímu projektu telemedicínského řešení eMEDlink ve Velké Británii. Systém umožňuje pacientům i zdravotníkům provádět vzdálené konzultace s použitím technologií pro webkamery a video a využívat přenosnou lékařskou technologii k bezpečnému získávání výsledků klinických testů.

Autor působí jako generální ředitel společnosti CSC Eastern Europe.


Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 4/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře