Blízká budoucnost cloudu

Cloudový byznys je stále primárně založený na předplatném.

Blízká budoucnost cloudu


Globální trh cloudových služeb vloni vygeneroval obrat 117 miliard dolarů. Do roku 2020 by podle informací Merill Lynch mělo jít o 220 miliard. Boom zažijí hybridní formy, které do čtyř let penetrují bezmála polovinu podniků světa.

Studii s názvem Future of Cloud Computing připravila společnost North Bridge ve spolupráci s agenturou GigaOM Research. Jde o třetí ročník globálního výzkumu, sběr dat se uskutečnil v minulém roce na vzorku 855 respondentů. 57 procent z nich zastupovalo stranu dodavatelů, 43 procent patřilo ke koncovým uživatelům. Za pozornost stojí 36 procent respondentů, kteří působili v pozicích tzv. úrovně C (CIO, CEO, CFO atd.).

Výsledky výzkumu mimo jiné odpověděly na otázku: Které faktory mohou poškozovat poskytovatele cloudových služeb? Podle oslovených respondentů mezi ně patří nedostatek kontroly, standardů, neschopnost integrace a netransparentní stanovování finančních parametrů návratnosti investice a celkových nákladů vlastnictví. A co zákazníci od cloudových služeb chtějí? Zajímají se především o nástroje monitoringu, dále o správu a transparentnost, interoperabilitu, přenositelnost, integraci a o otevřená API. Zcela bez zajímavosti není ani ve studii prezentovaná strukturace obratu v segmentu poskytovatelů cloudových služeb. Stále platí, že primárně jde o byznys založený na předplatném. Mezi lety 2012 a 2013 se však zastoupení podniků s tímto obchodním modelem snížilo o 11 procentních bodů.

Poskytovatelé cloudových služeb generují své tržby celkem v sedmi kategoriích byznysu. 66 procent vybírá poplatky za předplatné. 28 procent poskytuje služby, 21 procent konzultace. 16 procent generuje tržby z hostingových poplatků a 15 procent za úplatu upravuje hardware a software. Poskytováním podpory a školení se zabývá 12 procent subjektů z cloudového segmentu. Pouze pět procent se věnuje prodeji anebo leasingu zařízení. Mnoho podnikatelských subjektů samozřejmě provozuje několik byznysových kategorií současně.

Přesun pozornosti

Mezi hlavní pozitiva cloud computingu v současnosti patří nízké náklady, škálovatelnost a pružnost. Během několika málo let se však podle výzkumníků společností North Bridge a GigaOM Research pozornost přesune ke konceptům BYOC – Bring Your Own Cloud (koncept, v němž mohou zaměstnanci používat veřejné cloudy, nebo soukromé cloudové služby třetích stran, pro pracovní úkoly), Boundary-less Computing (propojených a neomezených datových výměn), obchodních příležitostí generovaných informačními technologiemi a nových forem cloudu, jež reprezentují zejména sítě senzorů. Analogické rozdělení aktuálních a budoucích aspektů analytici vytvořili i pro sféru obav. Dnes se stále většina negativ vztahuje k bezpečnosti, spolehlivosti, dodržování shody a k ochraně soukromí. V blízké budoucnosti budou zájemci o cloud spíše kritizovat interoperabilitu a rostoucí komplexitu služeb.

Dnešní a zítřejší penetrace cloudu

Aktuální rozložení cloudových forem v organizacích má následující podobu: 39 procent připadá na veřejný cloud, 34 procent na privátní a 27 procent na hybridní. Analytici společnosti North Bridge předpokládají, že v následujících pěti letech poklesne relativní využití služeb veřejného cloudu v organizacích o pět procentních bodů na 32 procent.

Růst naopak čeká hybridní formy. Jejich zastoupení v organizacích se zvýší z loňských 27 na 43 procent v roce 2018. Privátní cloudy sníží svou penetraci v organizacích na 25 procent. Ani soukromé, ani veřejné formy služeb samozřejmě nečeká žádný propad. Statisticky se však spojí v kategorii hybridního cloudu.

Nějaký software ve formě služby využívalo vloni 63 procent oslovených organizací. Oproti roku 2012 jejich podíl vzrostl o 15 procentních bodů. Mezi hlavní domény SaaS patřily nástroje pro spolupráci, analýza dat včetně velkých, mobilní služby, aplikace elektronické komerce a zábavní média. Penetraci jednotlivých kategorií cloudových služeb analytici North Bridge předpověděli i pro letošní rok. Za softwarem ve formě služby (70 %) následují v sestupném pořadí: infrastruktura jako služba (66 %), datové úložiště jako služba (46 %), CDN jako služba (33 %), platforma jako služba (31 %) a databáze jako služba (25 %).

Čtěte také:
→ Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota
Výzkumy ukazují, že adopce cloud computingu v podnikové sféře má k masovosti daleko. Současně se cloudová scéna mění. Firmy namísto již samozřejmé efektivity očekávají vyšší přidanou hodnotu – „cloudová řešení“.
→ 10 datových a cloudových trendů
Jaké trendy budou dominovat flashovým, cloudovým a softwarovým odvětvím?


Úvodní foto: © Concept web Studio - Fotolia.com
Komentáře