Cokoliv-jako-cloudová-služba

Od okamžiku, jak se začínají IT systémy stěhovat do cloudu, přibývají a zdokonalují se modely poskytování cloudových služeb. Cokoliv, počínaje virtuální infrastrukturou přes platformy, middlewarový software až po informace, je poskytováno jako služba, tedy „as a services“. Od toho jsou odvozeny zkratky obsahující v názvu „... aaS“. Co tyto zkratky znamenají a který model poskytování cloudových služeb je pro vás nejvýhodnější?

Cokoliv-jako-cloudová-služba


Profesionálové v datových centrech vnímají cloud jako způsob poskytování výpočetních a úložných kapacit rychleji a levněji. Vývojáři jej vidí jako možnost rychleji vytvářet a testovat nové aplikace. Koncoví uživatelé mají tendenci soustředit se na snadno dostupné funkce. Jiní vnímají cloud jako gigantický zdroj dat a obsahu, zatímco management vidí příležitost vyčlenit úkoly, nebo dokonce úplné obchodní procesy z vnitřku firemní infrastruktury.

Modely poskytování

Jednotlivé modely poskytování čehokoliv formou služby, tedy zkratka s koncovkou AAS, poskytují různý poměr rozdělení odpovědnosti za fungování služeb mezi poskytovatele a spotřebitele cloudových služeb. Čím výše se daný model nachází v takzvaném hodnotovém řetězci, tím je podíl odpovědnosti spotřebitele menší. Poskytovatelé cloudových služeb se snaží neustále zvyšovat hodnotu a atraktivnost těchto služeb pro zákazníky. Postupným přidáváním článků do pomyslného řetězu CSVC (Cloud Services Value Chain) se snaží ulehčit zákazníkovi od správy IT počínaje infrastrukturou přes aplikace, informace až po procesy. Na začátku pomyslného řetězu je služba IaaS, kde si klient s výjimkou hardwarové infrastruktury spravuje všechno sám.
Cloud umožňuje provozovat nejen poměrně stabilní procesy s nízkou frekvencí, například měsíční zpracování mezd, ale i denní, hodinové, nebo dokonce frekventovanější procesy jako například individuální plánování zásilky, platby a zpracování fakturace. Služby na vyšších příčkách hodnotového řetězce zvládnou i komplexní funkcionalitu, například řízení nákladů, personalistiky včetně náboru a přijímání.

Rozmanitost jako výzva pro IT oddělení

Gartner předpokládá, že vliv cloudu na byznys bude pravděpodobně ještě mnohem vyšší, než by naznačoval současný stav. Postupem času zjednoduší a zefektivní fungování existujících procesů, aby se staly agilnějšími a méně nákladnými. Prostřednictvím sdílení aplikací, služeb, procesů a obsahu cloud usnadní i spolupráci mezi podniky. Hlavně v oblastech, kde cloud podporuje spojitost sociálních, mobilních a informačních analýz, bude dopad tohoto fenoménu na podnikání mnohem hlubší než jen urychlení, zlepšení a zlevnění existujících procesů. Je to o variabilitě a kombinatorice, která povede k vyšší rozmanitosti, než jsou v současnosti zažité IT architektury na podporu byznysu. Rozmanitost budoucích, především hybridních scénářů, představuje významné výzvy pro podnikové IT oddělení pověřené řízením informačních systémů a služeb.

V roce 2006 byl podíl IT ve veřejných cloudech 2 %, zbývajících 98 % tvořila tradiční infrastruktura. O pět let později, v roce 2011, již měly veřejné cloudy 7% podíl a privátní cloudy 6%. Tradiční IT infrastruktura měla stále majoritní podíl 86 %. V současnosti navzdory stále strmějšímu poklesu tato infrastruktura pořád převládá (73 %), podíl veřejných cloudů je 15 % a privátních 12 %. Na základě historie lze poměrně přesně předpovědět vývoj trendů, analytici předpovídají, že přibližně v polovině roku 2021 nastane situace, kdy podíl tradiční infrastruktury klesne pod 50 %. Veřejné cloudy budou mít tehdy 30% (14 % SaaS + 16 % IaaS) a privátní 20% podíl.
IT lídři budou muset zvážit výhody komplexních aplikací, často včetně velkého množství sdíleného obsahu, či dokonce kompletních obchodních procesů vůči riziku zvýšené závislosti na externích poskytovatelích. Standardizace na úrovni cloudových služeb nižší úrovně, například IaaS, může sice snížit závislost, riziko a složitost, ale také může odstranit mnoho potenciálních výhod, které nabízejí cloudové služby na vyšších příčkách hodnotového řetězce.

Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře