Vlastní datová centra jsou na ústupu, uživatelé si raději pronajímají serverovou kapacitu

Množství i podlahová plocha datových center celosvětově klesá. Jedná se o zásadní obrat po mnoha letech dynamického rozvoje. Změnu trendu lze přičítat především konsolidaci a přechodu na cloud.

Vlastní datová centra jsou na ústupu, uživatelé si raději pronajímají serverovou kapacitu


Uživatelé konsolidují datová centra stále častěji si najímají serverovou kapacitu. Tyto dva trendy mají zásadní vliv na rozsah datových center.

Počet datových center v roce 2015 podle údajů výzkumné společnosti IDC celosvětově dosáhl 8,55 milionu. Loni nastoupil sestupný trend a letos se očekává pokles na 8,4 milionu. Do roku 2021 se počet datových center na celém světě sníží na 7,2 milionu, což bude o více než 15 % méně než v roce 2015.

Očekává se, že po nedávném boomu opět poklesne i celková plocha datových center. V roce 2013 dosahovala plocha datových center téměř 150 milionů m2. V té době velcí poskytovatelé jako Amazon, Microsoft a Google budovali obří datacentrové komplexy a letos celková plocha přesáhla 167 milionů m2.

Jedním z důvodů, proč analytici společnosti IDC předpovídají pokles, je zavádění cloudu.

Cloudové kancelářské a podnikové aplikace eliminují potřebu infrastruktury vlastních datových center. Svoji roli hraje i konsolidace – zejména díky lepšímu využití serverů a virtualizaci – a nové přístupy, kdy strategie nově vznikajících firem často staví cloud na první místo a s datovými centry vůbec nepočítají.

Největší pokles se proto týká vlastních datových center, zatímco poskytovatelé služeb svá datová centra rozšiřují, byť zpomalujícím tempem.

Navzdory poklesu jsou datová centra stále potřebná, protože i cloud má své limity. Mnoho důležitých aplikací, které si firmy samy vyvinuly, nelze v cloudu provozovat bez zásadního přepracování jejich architektury, což by si vyžádalo nemalé investice.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře