Distribuce výkonu - 2

Datová centra klasické koncepce přestávají vyhovovat nárokům současných firemních zákazníků. Řešením jsou decentralizace a distribuce kapacit.

Distribuce výkonu


Datové centrum do každé rodiny

Decentralizace IT infrastruktury v blízké době jistě nepovede k zániku klasických datových center, ovšem návrhy nových infrastruktur budou stále více odrážet nároky na flexibilitu kapacity a distribuované zpracování dat. Jednou z cest, o které se reálně uvažuje, je infrastruktura složená ze stovek až tisíců serverů umístěných v domácnostech. Díky masivní decentralizaci a redundanci by byla taková infrastruktura vysoce odolná proti výpadkům i značného množství
uzlů. Distribuované servery by navíc mohly v domácnostech sloužit i praktickým účelům – například při vytápění nebo ohřevu užitkové vody. Tuto velmi lákavou ideu ovšem zatím není snadné uvést do praxe. Předně by bylo nezbytné najít lokality se značným množstvím domácností s velmi rychlým připojením do internetu a nabídnout jim zařízení schopné užitečným způsobem měnit zbytkové teplo ze svého chlazení. Pak by se musel najít poskytovatel, který by byl schopen do vybudování takto masivně distribuované infrastruktury investovat a následně na ní nabízet služby svým zákazníkům.

Příliv dat internetu věcí

Dalším blížícím se milníkem vývoje datových center je nástup tzv. internetu věcí. Razantně rostoucí počet propojených zařízení s sebou přinese zvýšené nároky na datový tok, objem ukládaných dat a samozřejmě i výpočetní kapacitu nezbytnou k jejich zpracování, ideálně v reálném čase. Pokud by datové toky ze zařízení internetu věcí směřovaly do několika centrálních datových center, znamenalo by to obrovský nápor na jejich infrastrukturu. Také proto je současný trend decentralizace v souladu s přípravou datových center na zpracování dat ze zařízení internetu věcí. Data ze senzorů a dalších zařízení budou nejprve zpracována v menších, distribuovaných datových centrech a teprve výsledky tohoto zpracování budou odeslány do centrálního datového skladu. Je přitom možné, že budou původní, surová data smazána, jelikož by bylo ukládání a zálohování všech získaných dat velmi nákladné. Bude proto třeba rozhodnout, nejlépe na základě automatizovaných algoritmů, která data je pro další zpracování nezbytné zanechat a jaká lze nenávratně smazat.

Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com
Komentáře