Firemní data v oblacích

Mnoho firem zvažuje využití cloudového prostředí. IT manažer pak stojí před rozhodnutím, zda zvolit variantu veřejného, nebo privátního cloudu. Jak může pomoci SUSE Cloud?

Firemní data v oblacích


(PR článek)

Mnoho firem zvažuje využití (nebo již využívá) cloudové prostředí. Prvním impulzem k takovému rozhodnutí může být např. zastaralost firemního hardwaru, finanční náročnost na provoz interního IT, pohyb části zaměstnanců mimo sídlo firmy a spousta dalších. IT manažer následně stojí před rozhodnutím, zda zvolit variantu veřejného, nebo privátního cloudu.

Rozdíl není jen v pohledu na fyzické umístění, neboť i privátní cloud nemusí být nutně provozován v perimetru firmy. Tento model může vypadat tak, že firma využije takové služby poskytovatele, jakými jsou např. serverhousing nebo dedikované servery, v závislosti na tom, do jaké míry je přípustná investice do infrastruktury.

Model privátního cloudu vyžaduje ze strany firmy náklady na administrátory spravující ve schématu zeleně označené prvky. Oproti tomu veřejný cloud nezatěžuje organizaci žádnými personálními náklady, ale veškeré náklady spojené s provozem jsou daňově uznatelné. Šedivě označené prvky (viz obr.) pak v jednotlivých modelech IaaS, PaaS a SaaS označují tu část infrastruktury, která je plně ve správě organizace.

SUSE Cloud

Záleží tedy na tom, jaké služby jsou požadovány. IT firma jistě bude vyžadovat možnost provozu vlastních virtuálních serverů, a proto bude využívat model IaaS, který poskytuje nezbytné součásti nutné pro jejich běh a správu. Zatímco např. společnosti poskytující software nebudou chtít řešit, zda a kolik aplikačních serverů je pro jejich potřeby nutné provozovat, a tak využijí cloud v modelu PaaS. SaaS je určen pro ty, kteří chtějí využít aplikaci jako klient. Jedinými dvěma rozdíly mezi privátním a veřejným cloudem jsou tedy pouze povědomí o tom, kde se nacházejí důležitá firemní data a jak jsou tato data zabezpečena.

SUSE Cloud nabízí všem organizacím bez rozdílu odvětví možnost provozovat vlastní cloudové prostředí, ale zároveň poskytuje platformu pro poskytovatele IT služeb. Díky založení celého produktu na otevřených standardech a profesionální podpoře firmy SUSE, která je nabízena v režimu 24 x 7 s neomezeným počtem incidentů, můžete vybudovat cloudovou infrastrukturu v časovém horizontu několika hodin.

SUSE CloudProdukt je balíkem vzájemně integrovaných open source produktů, což výrazně urychluje nasazení oproti nekomerční platformě. Administrátor není nucen k detailní znalosti jednotlivých částí, ale může svůj čas plně věnovat konfiguraci celého prostředí pomocí přehledného grafického portálu. Vlastní nasazení je následně dvoukrokové. Instalace administračního serveru, který tvoří mozek cloudu, a instalace ostatních fyzických uzlů, která trvá pouze několik minut na každý uzel, probíhá automaticky a je kontrolována pouze skrze správcovský portál.

Protože SUSE Cloud disponuje vysokou úrovní automatizace, bude infrastruktura k dispozici bez většího úsilí za několik málo okamžiků. Největším přínosem cloudového prostředí je fakt, že se administrátor nestará o to, kde je daný virtuální server provozován, protože automatickou distribuci a znovuspuštění v případě výpadku hardwaru je zajištěno interními službamy cloudu.

V současné době SUSE Cloud poskytuje služby na úrovni virtualizace, což v praxi znamená, že modely PaaS a SaaS musí být doplněny o nějaký další software. Vzhledem k tomu, že zde není žádný požadavek na konkrétní druh hypervizoru, může být virtualizován prakticky jakýkoliv operační systém, který je možné do infrastruktury nahrát jako instalační obraz.

Pro účely nasazení operačních systémů SUSE (a jejich klonů) lze využít produkt SUSE Studio, který přípravu takového systému zjednoduší, a to až po úroveň instalované aplikace. Při vhodném zvolení nastavení lze tyto systémy provozovat v bezstavovém režimu, kdy není potřeba řešit uložení dat, která jsou mimo tyto servery, ale využívá se pouze samotný výpočetní výkon virtuálního stroje. Navíc při použití SUSE Studia a jeho šablon můžete jednoduše aktualizovat a testovat nové verze bez vlivu na existující dostupnost služeb. Pro nenáročné uživatele a menší firmy je služba SUSE Studio v hostované podobě k dispozici zdarma.

Nedílnou součástí dobře fungující IT infrastruktury by měl být nástroj sloužící k monitorování a správě. Takovým nástrojem může být například SUSE Manager, který svojí integrací s produkty SUSE Cloud a SUSE Studio doplní infrastrukturu o požadované funkční prvky, jakými jsou centrální správa a nastavení virtuálních serverů SUSE, řízený patch management, řízená distribuce aplikací, monitoring a bezpečnostní audit. V takto nastavené infrastruktuře je nasazení nového virtualizovaného systému včetně jeho automatické registrace do SUSE Manageru otázkou několika málo minut.

Zdislav Lilling
Technology Sales Specialist
Novell


Úvodní foto: © bebe - Fotolia.com
Komentáře