Objem provozu v cloudu vzroste do roku 2019 čtyřikrát. Česká infrastruktura by na to měla být připravena - 2

Zájem zákazníků o cloudové služby na celém světě roste. Stojí za tím zejména popularita soukromých cloudových úložišť i veřejných cloudových služeb. V roce 2019 bude činit objem dat uložených v cloudu 8,6 zettabytů (ZB), objem dat v oblasti střední a východní Evropy dosáhne 0,355 zettabytů.

Objem provozu v cloudu vzroste do roku 2019 čtyřikrát. Česká infrastruktura by na to měla být připravena


Data vznikající v Internet of Everything (IoE)

Objem data vznikajících v internetu všeho dosáhne do roku 2019 celosvětově 507,5 zettabytů za rok (42,3 zettabytů za měsíc) oproti loňským 134,5 zettabytům za rok (11,2 ZB za měsíc). Objem dat, který denně vyprodukuje inteligentní město o 1 milionu obyvatel, do roku 2019 dosáhne 180 milionů gigabytů.

Rozvoj veřejného a soukromého cloudu

Využití veřejného cloudu, kde jsou služby poskytovány prostřednictvím veřejně přístupné sítě, stoupá rychleji než využití soukromého cloudu, kam z hlediska pracovní zátěže spadá cloudová infrastruktura provozovaná jedinou organizací. V celém pětiletém období však u soukromého cloudu poroste rychleji míra virtualizace než u veřejného. Vzhledem k tomu, že podniky stále častěji zkoumají efektivitu nákladů spojených s vlastními IT zdroji a vyžadují větší flexibilitu a akceschopnost, poroste zájem o veřejný cloud.

Zdroj: Cisco

Úvodní foto: ra2 studio (fotolia.com)
Komentáře