Tiskové strategie

Rozmach levných barevných tiskových zařízení a cenová dostupnost výkonných multifunkčních kopírek v posledních několika letech zcela změnily systém kancelářského tisku většiny velkých, středních i malých firem.

Tiskové strategie


Dochází zde k nahrazování lokálně připojených osobních černobílých tiskáren (ale i kopírek, skenerů a faxů) sdílenými tiskovými centry, čili víceúčelovými síťovými a velmi často barevnými zařízeními. V souvislosti s tím stále více stoupá poptávka po zabezpečovacích a kontrolních mechanizmech, které by umožnily sledování tiskových nákladů na jednotlivé uživatele, zabezpečení před neautorizovaným použitím i ochranu tiskových a kopírovaných dat.

Každá firma má pochopitelně jiné nároky na rozsah služeb, které by měl takový mechanizmus poskytovat, a proto v této oblasti nelze jednoznačně určit nejlepší produkt na trhu. Doporučujeme si před výběrem vhodného řešení ujasnit, k čemu bude využíváno, jaké funkce jsou nezbytně potřeba a jaké jsou pro danou situaci zbytečné. Podstatné rozdíly jsou totiž i v ceně jednotlivých produktů a ta je většinou úměrná množství funkcí a variabilitě řešení. Důležitá je i struktura stávajících tiskových zařízení, a to jak vzhledem k výrobci, tak k vybavení stroje.

Tisková řešení pro kontrolu nákladů a účtování tisků lze rozdělit do tří základních kategorií:

1.SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ NEZÁVISLÁ NA VÝSLEDNÉM TISKOVÉM ZAŘÍZENÍ

U čistě softwarových řešení se jedná většinou o službu běžící na tiskovém serveru a analyzující data, která se tisknou přes sdílený ovladač. Z těchto dat umí tato služba určit uživatele, porovnat jej se seznamem oprávněných osob a tisk buď vymazat, nebo poslat na konkrétní tiskárnu a naúčtovat jej příslušnému uživateli. Takových řešení lze na internetu najít mnoho, namátkou PaperCut NG (www.papercut.biz), OK PrintWatch (www.prnwatch.com) nebo WatchDog (www.adiwatchdog.com). U většiny z nich si můžete stáhnout časově omezenou, avšak plně funkční demoverzi, přičemž cenově se pohybují v rozmezí­ 1 000–30 000?Kč v závislosti na počtu tiskáren nebo uživatelů. Tato řešení jsou tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak sledovat rozložení tisků na jednotlivé uživatele. Neumožňují ovšem další funkce související spíše s hardwarem jako výběr tiskového zařízení pro tisk úlohy, vyvolání úlohy až po zadání údajů přes ovládací panel (příp. identifikaci kartou) nebo zabezpečení a účtování kopírovacích funkcí.

2.KOMBINACE SOFTWARU A HARDWARU UMOŽŇUJÍCÍ TZV. FOLLOW ME TISK

Složitějšími a také mnohem nákladnějšími jsou systémy umožňující interakci uživatele přímo na tiskovém zařízení a to formou identifikace bezkontaktní kartou nebo zadáním identifikačního PINu. Tyto systémy již vyžadují speciální hardware, který se skládá ze čtečky karet a terminálu (síťový prvek komunikující se serverem, tiskovým zařízením a čtečkou). Výrobci těchto systémů se typem terminálu výrazně odlišují a někteří jej dokonce ve spolupráci s výrobci tiskových zařízení integrují přímo do tiskáren a kopírek. Co se týká čteček bezkontaktních karet, u většiny výrobců se setkáváme s širokou nabídkou různých typů karet tak, aby koncový uživatel mohl využít karty, které již používá pro docházkový nebo třeba stravovací sytém (Mifare, Cotag, Hitag, Legic…). Cena takového hardwaru se pohybuje v rozmezí 15 000 až 30 000?Kč v závislosti na výrobci, typu terminálu a typu čtečky. K tomu musíme připočítat ještě cenu SW, která se vzhledem k rozdílným licenčním politikám jednotlivých výrobců může velmi podstatně odlišovat. Největší výhodou systémů tohoto typu je funkce Follow Me tisku. Tato funkce znamená, že pokud pošlete úlohu k tisku, můžete ji kdykoli vytisknout na libovolném vám povoleném stroji, na kterém se identifikujete platnou kartou. Úloha tedy není vázána na konkrétní tiskové zařízení. Na našem trhu se můžeme setkat například jak s domácímí řešeními, jako je MyQ společnosti Janus (www.janus.cz), tak s dováženými německými systémy Card’n’Copy, Card’n’Print firmy MSE (www.msegmbh.de) či britským Ringdalem (www.ringdale.co.uk) anebo americkým Equitracem (www.equitrac.com). U zahraničních řešení je ale na českém trhu nutné počítat s omezenou podporou.

3.VLASTNÍ SYSTÉMY VÝROBCŮ TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Mnoho výrobců se snaží vycházet svým zákazníkům vstříc a nabízet tisková zařízení přímo v kombinaci s tiskovým řešením. Buď uzavře smlouvu s výrobcem již existujícího řešení a tiskové zařízení mu přizpůsobí, nebo vlastní tiskové řešení integruje přímo do firmwaru stroje. Vesměs se jedná o aplikace, které jsou k dispozici zdarma a jsou volně ke stažení na webových stránkách příslušných výrobců. Jejich podstatnou nevýhodou je však kompatibilita s tiskovými zařízeními pouze daného výrobce a jsou tedy nepoužitelné ve společnostech s heterogenním tiskovým prostředím.
   
Autor je produktovým manažerem společnosti Janus (Kyocera).

Článek je z CIO Business Worldu 7-8/2008.

Komentáře