Bezpečný tisk a náklady pod kontrolou - 2

Přestože před pár lety nejrůznější vizionáři hlásali, že papírové kanceláři odzvonilo a že částky určené na tisk a tisková zařízení budou v důsledku toho klesat, opak je pravdou.

Bezpečný tisk a náklady pod kontrolou


Při výběru vhodného řešení zabezpečení tisku je při výběru nezbytné analyzovat celou řadu faktorů a ujasnit si, co se od systému zabezpečení vlastně očekává. Teprve na základě toho je možné zvolit nejvhodnější řešení z hlediska technologického, uživatelského i finančního.

  • Jak dalece mají být data zabezpečena?
  • Jak rozsáhlý a strukturovaný je tiskový park?
  • Jsou v blízké budoucnosti plánovány změny nebo rozšíření tiskového parku?
  • Jak pohodlné má být ovládání pro uživatele systému?
  • Je požadováno i účtování tiskových úloh či související funkce?
  • Z jakých operačních systémů se bude tisknout?
  • Jaký je rozpočet na toto řešení?Komentáře