ECM: Jak se vyvarovat chyb - 2

Nasazení nového informačního systému je téměř vždy náročným úkolem a řada IT projektů bohužel stále končí neúspěchem. Někdy dílčím – systém nefunguje úplně tak, jak by měl, a náprava je více či méně složitá, leč možná. Jindy dokonce naprostým fiaskem.

ECM: Jak se vyvarovat chyb


Správa podnikového obsahu, tedy ECM, je poměrně širokou oblastí, do níž spadají různá dílčí řešení a technologie. Pokusili jsme se shrnout pět nejvýznamějších:

DMS (Document Management System), někdy také EDM (Enterprise Document Management) – systém pro ukládání a správu dokumentů, jako jsou smlouvy, faktury a dodací listy, manuály, dotazníky, popisy produktů, tedy většinou informace, které známe z archu papíru velikosti A4.

WCM (Web Content Management) – zjednodušeně řečeno DMS pro webové stránky, někdy také redakční a publikační systém pro intranet, internet, WAP a jiná média.

DAM (Digital Asset Management) – opět jednoduše DMS pro digitální média, tj. obrázky, audio, video a jiné záznamy. Je bohatší o funkce, jako jsou náhledy, transformace apod.

FFM (Final Form Management) – někdy taky systémy archivace, tj. ukládání neměnných a nepřepisovatelných informací často s atributy, jako jsou například skartační data.

CCM (Collaboration Content Management) – správa dokumentů projektových a jiných spolupracujících týmů a center, tedy DMS obohaceno o funkce, jako je nástěnka, chat, diskusní fórum, plánování apod.

Všechny tyto systémy samozřejmě disponují funkcionalitami, jako je zařazení/
/vyřazení dokumentu, verzování, workflow, automatizace životního cyklu dokumentu a další běžně známé funkce, to vše v různých konfiguracích, centralizovaných i distribuovaných a na různých operačních a databázových systémech.
Komentáře