Akvizice na dluh

Počet akvizic a transakcí využívajících akvizičního financování ve střední Evropě roste.

Akvizice na dluh


Počet akvizic a transakcí využívajících akvizičního financování ve střední Evropě roste.

Potvrzují to údaje prezentované na nedávné pražské konferenci o akvizičních příležitostech ve střední Evropě a Rusku, kterou pořádala firma Euromoney

Roste také velikost transakcí – za poslední dva roky byly v regionu uskutečněny tři tzv. „jumbo dealy“, tedy obchody přesahující jednu miliardu EUR. „Dva z nich proběhly v České republice,“ uvedl Jiří Bohal, ředitel útvaru akvizičního financování ČSOB. „Díky atraktivitě regionu a velmi dobré situaci na finančních trzích roste významně poptávka o tuto formu financování při nákupu společností. V budoucnu je však nutné počítat s posunem zájmu investorů dále na východ.“

V rámci střední a východní Evropy je největší zájem o akvizice ve strojírenském a chemickém průmyslu, kde bylo v roce 2006 provedeno podle dostupných statistik 319 transakcí. Za nimi následují spotřebitelský průmysl a telekomunikace.

Akviziční financování je externí dluhové financování nákupu jedné firmy jinou firmou.

Komentáře