Alcatel-Lucent ohlásil hospodářské výsledky druhého čtvrtletí 2008

Tržby ve výši 4,101 miliardy EUR stouply oproti předchozímu čtvrtletí o 6,1 procenta. Hrubý zisk dosáhl 1,433 miliardy EUR a 34,9 procenta z celkových tržeb a provozní zisk činil 93 milionů EUR.

Alcatel-Lucent ohlásil hospodářské výsledky druhého čtvrtletí 2008


Správní rada společnosti Alcatel-Lucent schválila hospodářské výsledky firmy za druhé čtvrtletí roku 2008. Tržby dosáhly 4,101 miliardy EUR, což ve srovnání s minulým čtvrtletím znamená růst o 6,1 procenta při aktuálním kurzu eura k dolaru a o 8,5 procenta při stálém kurzu eura k dolaru. Oproti stejnému období minulého roku tržby poklesly o 5,2 procenta a při započítání stálého kurzu eura k dolaru vzrostly o 1,7 procenta. Nárůst tržeb ve výši 3 procenta zaznamenala společnost Alcatel-Lucent v dodávkách podnikové sféře, divize služeb vzrostla meziročně o 16 procent. Dodávky telekomunikačním operátorům poklesly o tři procenta. Hrubá marže činila 34,9 procenta z tržeb, z toho půl procentního bodu činil zisk z prodeje realit. Provozní zisk za první čtvrtletí dosáhl 93 milionů EUR, což je 2,3 procenta z tržeb.

Během druhého čtvrtletí 2008 poklesly tržby v oblasti dodávek technologií CDMA více, než společnost očekávala. Důvodem je výrazný pokles investičních výdajů klíčového zákazníka v Severní Americe. Přes otevírající se nové příležitosti na dalších trzích vede nejistota v oblasti investic do této technologie v Severní Americe k opatrnému přístupu. To vedlo k odpisu ve výši 810 milionů EUR, který je započítán do celkové čisté ztráty ve výši 1,102 miliardy EUR.

„Odhlédnuto od mimořádného nepeněžního odpisu, firma zaznamenala ve druhém čtvrtletí dobré provozní výsledky a provozní marži v očekávané výši,“ uvedla generální ředitelka společnosti Alcatel-Lucent Patricia Russo. „Čtvrtletní růst tržeb o více než 6 procent dosáhl horní hranice našeho očekávání a my jsme tak schopni plně absolvovat ztrátu v oblasti CDMA. Meziročního o téměř dvě procenta jsme dosáhli díky silnému růstu v oblastech dodávek pro podniky (Enterprise) a poskytování služeb (Services). Dvouciferný růst pokračuje také v oblasti technologií GSM/W-CDMA/WiMAX. Lehký růst zaznamenaly take naše aktivity v oblasti pevných sítí.

Výkaz zisku a ztrát za druhé čtvrtletí roku 2008

Výkaz zisku a ztrát
(v milionech EUR - kromě výnosu na akcii)
II. čtvrtletí
2008
II. čtvrtletí
2007
meziroční změna
(% nebo procentní body)
I. čtvrtletí 2008
změna mezi čtvrtletími
(% nebo procentní body)
Tržby
4.101
4.326
-5.2 %
3.864
+6.1 %
Hrubý zisk
1.433
1.447
-1.0 %
1.399
+2,4 %
Provozní zisk (ztráta)
93
(19)
-
36
+158,3 %
Čistý zisk (ztráta), group share
(222)
(336)
-
(95)
-
Výnos na akcii (v EUR)
(0,10)
(0,15)
-
(0,04)
-
Počet akcií (v milionech)
2.2591
2.2526
+0.3 %
2.2591
0 %
Komentáře