Alcatel-Lucent ohlásil hospodářské výsledky za rok 2007

Dodavatel komunikačních řešení společnost Alcatel-Lucent zvýšila obrat ve čtvrtém čtvrtletí oproti stejnému období minulého roku, celkově však mírně hlesl zisk i obrat firmy.

Alcatel-Lucent ohlásil hospodářské výsledky za rok 2007


Dodavatel komunikačních řešení společnost Alcatel-Lucent zvýšila obrat ve čtvrtém čtvrtletí oproti stejnému období minulého roku, celkově však mírně hlesl zisk i obrat firmy.

Správní rada společnosti Alcatel-Lucent schválila hospodářské výsledky firmy za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2007. V posledním čtvrtletí vzrostly tržby oproti předchozímu čtvrtletí o 20,3 procenta a v meziročním srovnání o 18,4 procenta, a to na 5,234 miliard EUR. Po přepočítání na stálý kurs eura k americkému dolaru činil nárůst tržeb oproti předchozímu období 24,3 procenta a meziročně 25,4 procenta. Nárůst tržeb ve výši 16,2 procenta zaznamenala společnost Alcatel-Lucent v dodávkách telekomunikačním operátorům, a to především v oblasti pevných linek a bezdrátové technologie. Segment služeb vzrostl o 27 procent, tržby z dodávek podnikových sítí stouply o 3,8 procenta. Hrubá marže činila 32,4 procenta z tržeb, provozní zisk za čtvrté čtvrtletí dosáhl 303 milionů EUR, což je 5,8 procenta z tržeb. Firma snížila v tomto čtvrtletí počet zaměstnanců o 1600.

Za celý rok 2007 dosáhly tržby 17,79 miliardy EUR, což znamená pokles o 2,5 % při aktuálním kursu eura k americkému dolaru a zvýšení o 2,1 % při stálém kursu oproti předchozímu roku. Provozní zisk činil 110 milionů EUR, což je 0,6 procenta ročních tržeb. Firma celkově snížila počet pracovních pozic o 6 700 a podle očekávání dosáhla provozních úspor 280 milionů EUR. Čistá ztráta za rok 2007 dosáhla 443 milionů EUR neboli 0,20 EUR na jednu akcii. Do tohoto výsledku jsou započítány náklady na restrukturalizaci ve výši 842 milionů EUR a odepsaná aktiva ve výši 377 milionů EUR.

„V posledním čtvrtletí roku 2007 jsme dosáhli solidního meziročního růstu ve výši 18,4 procenta. Nejlepší výsledky vykázala skupina zajišťující dodávky pro telekomunikační operátory a poskytování služeb,“ řekla generální ředitelka společnosti Alcatel-Lucent Patricia Russo. „Tyto výsledky odrážejí naši sílící pozici v oblasti IP, optických sítí a WCDMA a zotavení v oblasti dodávek GSM technologie.“

Patricia Russo ve svém komentáři k celkovým výsledkům roku 2007 připomněla, že minulý rok byl rokem transformace firmy, která probíhala ve složitém prostředí současného trhu komunikačních technologií. “Naše výsledky v oblasti pevných linek, podnikových sítí a poskytování služeb jsou přesto solidní. Na druhé straně, míru zisku ovlivnilo snížení tržeb v oblastech dodávek technologií WCDMA a sítí nové generace, do kterých jsme investovali.”

Podle Patricie Russo zůstává výhled vývoje na trhu dobrý a i přes makroekonomické turbulence by měl světový trh telekomunikačních technologií a služeb v roce 2008 při zohlednění stálého kursu eura k dolaru nepatrně růst a ve vztahu k aktuálnímu kursu lehce klesat. “Realizace našeho tříletého plánu pokračuje s cílem zvyšovat hrubou marži a snižovat pevné provozní náklady.”


Výkaz zisku a ztrát
(v milionech EUR - kromě výnosu na akcii)
IV. čtvrtletí
2007
IV. čtvrtletí
2006
2007
2006
Tržby
5 234
4 421
17 792
18 254
Hrubý zisk
1 694
1 447
5 692
6 842
Provozní zisk (ztráta)
303
(3)
110
925
Čistý zisk (group share)
(48)
(618)
(443)
522
Výnos na akcii (v EUR)
(0,02)
(0,27)
(0,29)
0,30
Počet akcií (v milionech)
2 258,7
2 250,7
2 255,9
2 266,5
Komentáře