Alcatel: tržby za 3Q 3,335 miliardy eur

Vedení společnosti Alcatel zhodnotilo a schválilo výsledky třetího čtvrtletí roku 2006.

Alcatel: tržby za 3Q 3,335 miliardy eur


Vedení společnosti Alcatel zhodnotilo a schválilo výsledky třetího čtvrtletí roku 2006.

***tisková zpráva společnosti Alcatel

Hlavní výsledky třetího čtvrtletí:
· tržby se zvýšily o 1,4 % na 3,335 miliardy EUR
· provozní hospodářský výsledek činil 258 miliónů EUR, při 7,7 % provozní marže
· čistý zisk představoval 155 miliónů EUR, čistý zisk na akcii 0,11
· čistá hotovost činila 722 miliónů EUR

Tržby dosáhly výše 3,335 miliardy EUR, což ve srovnání s výsledky třetího čtvrtletí minulého roku ve výši 3,289 miliardy EUR představuje nárůst o 1,4 % a konstantní přírůstek EUR/USD 2,7 % (při průměrném kurzu EUR/USD). Hrubá marže dosáhla 33,6 %. Provozní zisk vzrostl na 258 milónů EUR, což představuje provozní ziskovou marži 7,7 %. Čistý zisk za třetí čtvrtletí činil 155 miliónů, což představuje výnos 0,11 EUR na jednu akcii (či 0,14 USD na ADS; 0,10 EUR bez kapitálových výnosů) v porovnání s výnosem 0,19 EUR (výnos na akcii 0,12 EUR bez kapitálových výnosů) z třetího čtvrtletí loňského roku.


Klíčové údaje
v milionech EUR s výjimkou příjmu na akcii (EPS)
Třetí
čtvrtletí 2006
Třetí
čtvrtletí 2005
Druhé
čtvrtletí 2006
Zisk a ztráta
Čisté tržby
3 335
3 289
3 384
Provozní zisk
258
278
263
Čistý příjem z provozní činnosti
237
392
243
Čistý zisk
155
266
180
Příjem na akcii (EPS)
0,11
0,19
0,13
Příjem na akcii (EPS) bez kapitálových výnosů
0,10
0,12
0,12
Příjem na ADS (E/ADS)
0,14
0,24
0,17
Počet akcií (v miliardách)
1,38
1,33
1,38
Komentáře