Asseco získala majoritní podíl v LCS

Tuzemský producent podnikových informačních systémů LCS International se stává součástí skupiny Asseco, která je mezinárodním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti ICT. Podle představitelů LCS se tímto partnerstvím otevírají firmě nové možnosti konsolidace českého trhu formou akvizic i příležitosti průniku na další zahraniční trhy.

Asseco získala majoritní podíl v LCS


Tuzemský producent podnikových informačních systémů LCS International se stává součástí skupiny Asseco, která je mezinárodním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti ICT. Podle představitelů LCS se tímto partnerstvím otevírají firmě nové možnosti konsolidace českého trhu formou akvizic i příležitosti průniku na další zahraniční trhy.

Investiční smlouvu podepsala společnost Asseco Slovakia s majoritními akcionáři i LCS International v pátek 4. 5. 2007. Získala tak v LCS 55% podíl. Stávající akcionáři si ponechali ve společnosti LCS minoritní podíl. Celá transakce ještě podléhá schválení PMÚ na Slovensku a ÚOHS v ČR.

Asseco Poland je kótována na polské burze, stejně tak jako Asseco Slovakia, která počátkem letošního roku vstoupila do jednoho z předních slovenských dodavatelů ERP řešení, firmy Datalock; Asseco Slovakia v roce 2006 dosáhla tržby na úrovni 877 mil. Sk a čistý zisk v objemu 150 mil. Sk. Součástí skupiny je také Asseco Czech Republic, vzniklá z PVT. Své služby dodává především státní správě a samosprávě. Patří sem například informační systémy pro územně správní celky, outsourcing provozního systému pre Středisko cenných papírů, spolu s už započatou přípravou depozitáře cenných papírů, dopravní a telematické systémy.

Se vstupem strategického partnera LCS předpokládá, že se pro ni otevírají nové možnosti v oblasti akvizic. LCS dosud operovala na trzích Česka, Slovenska a Německa. Nyní předpokládá další růst také v oblasti svého zahraničního rozvoje.

Komentáře