British Telecommunications mají 8,7 milionu uživatelů broadbandu

Generální ředitel Ben Verwaayen komentoval čtvrtletní výsledky těmito slovy: "Tyto pozitivní výsledky ve všech oblastech znamenají dobrý start do nového finančního roku, s pokračujícím růstem, který jsme zaznamenali již v předcházejících čtvrtletích. Tržby se zvýšily již desáté čtvrtletí v řadě, EBITDA se zvýšilo o 2 procenta, což bylo zlepšení výsledku z minulého čtvrtletí; zisk na akcii se zvýšil o 26 procent, což znamená dosažení kontinuálního růstu v posledních 17 čtvrtletích."

British Telecommunications mají 8,7 milionu uživatelů broadbandu


Generální ředitel Ben Verwaayen komentoval čtvrtletní výsledky těmito slovy: "Tyto pozitivní výsledky ve všech oblastech znamenají dobrý start do nového finančního roku, s pokračujícím růstem, který jsme zaznamenali již v předcházejících čtvrtletích. Tržby se zvýšily již desáté čtvrtletí v řadě, EBITDA se zvýšilo o 2 procenta, což bylo zlepšení výsledku z minulého čtvrtletí; zisk na akcii se zvýšil o 26 procent, což znamená dosažení kontinuálního růstu v posledních 17 čtvrtletích."

***tisková zpráva společnosti BT (British Telecommunications)

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ K 30. 6. 2006
HLAVNÍ BODY

· Tržby ve výši 4,864 miliardy liber, zvýšení o 3 procenta
· Tržby z nových technologií 1,641 miliardy liber, zvýšení o 18 procent, podílely se na celkových tržbách ze 34 procent
· EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace ) před odečtením dalších specifických položek a „leaver costs“ 1,386 miliardy liber, zvýšení o 2 procenta
· Zisk před zdaněním a odečtením specifických položek 639 milionů liber, zvýšení o 24 procent
· Zisk na jednu akcii před odečtením specifických položek 5,8 pence, zvýšení o 26 procent
· Podíl nových uživatelů broadbandových služeb, získaných prostřednictvím prodejní sítě BT byl 30 procent
· Počet uživatelů broadbandových služeb byl k datu 30. června 8,7 milionu


Velmi silně se zvýšila také tempo naší mezinárodní expanze, což potvrzuje skutečnost, že jsme během uplynulého čtvrtletí získali mimo Velkou Británii více než 200 nových zákazníků.
Naše výsledky v prvním čtvrtletí nás utvrzují v našem přesvědčení, že i v celoročním výhledu dosáhneme růstu tržeb, EBITDA, zisku na akcii a dividend.“

Komentáře