Česká spořitelna se připojuje k SEPA

Česká spořitelna se připojuje k SEPA


V pondělí 28. ledna 2008 proběhne historicky první SEPA (Single Euro Payment Area) platba. Vznikne tak jednotná oblast pro realizaci plateb v EUR, ke které se od prvního dne připojí i Česká spořitelna a ostatní banky Erste Group.

SEPA chce vytvořit platební prostor, v němž budou moci spotřebitelé, podniky a další hospodářské subjekty provádět a přijímat platby v EUR za stejných základních podmínek, práv a povinností bez ohledu na to, zda se jedná o platbu v rámci jedné země nebo platbu do jiné země Evropského Hospodářského Prostoru. SEPA převody klientům kromě jiného zajistí připsání zaslané platby v plné výši na účet příjemce do tří dnů po dni přijetí příkazu a umožní také lepší identifikaci platby.

"Přizpůsobením platebního styku České spořitelny jednotnému evropskému standardu se připojujeme k evropským bankám, které připravují podmínky pro vznik jednotného platebního styku v Evropě," uvedl Angel Vargas, manažer projektu zavádění evropských platebních standardů České spořitelny. "Klientům chceme umožnit realizaci SEPA převodů, i přes to, že EUR zatím není národní měnou České republiky", dodal Vargas.

SEPA převodem se rozumí převod v měně EUR v rámci Evropského Hospodářského Prostoru, kdy příkazce zadá číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a uvede také mezinárodní kód banky příjemce, tzv. BIC. Poplatky SEPA převodu se automaticky hradí děleným způsobem (SHA) - plátce hradí výlohy své banky, příjemce hradí výlohy své banky. Zvýhodněné platby v EUR Česká spořitelna klientům již nabízí, nyní však oficiálně přistupuje k SEPA platebnímu styku. SEPA platbu lze provést pouze v případě, že banka příjemce k SEPA také přistoupila.

Vedle garance připsání prostředků do tří dnů po dni přijetí příkazu od klienta budou mít majitelé účtů díky SEPA převodům jistotu, že platba bude připsána v plné výši, tzn. že zprostředkující banka částku nesníží. Na platebním příkazu také přibudou nová nepovinná pole, která jednoznačně identifikují platbu pro plátce a příjemce. Tyto údaje nově umožní také párování příchozích a odchozích plateb v účetních systémech společností - obdobně jak je tomu u tuzemského platebního styku na základě variabilního nebo specifického symbolu.
SEPA příkazy lze zadávat od konce ledna v pobočkách České spořitelny, prostřednictvím SERVIS 24 Internetbanking a SERVIS 24 Telebanking, dále také přes BUSINESS 24 Internetbanking a MultiCash.

Komentáře