Česká spořitelna zavádí PRIEURO platby

Zavádění SEPA (jednotného sytému plateb euro) v Evropské unii nese první ovoce. Od pondělí poskytuje Česká spořitelna tzv. PRIEURO platby, které se převedou peníze na účet příjemce do čtyř hodin.

Česká spořitelna zavádí PRIEURO platby


Zavádění SEPA (jednotného sytému plateb euro) v Evropské unii nese první ovoce. Od pondělí poskytuje Česká spořitelna tzv. PRIEURO platby, které se převedou peníze na účet příjemce do čtyř hodin.

Jedná se o úhrady v měně EUR v rámci států Evropského hospodářského prostoru, které budou připsány na účet příjemce do čtyř hodin od okamžiku, kdy plátce předá příkaz k úhradě své bance. Příjemce tak obdrží prostředky ještě tentýž den, kdy mu je plátce zaslal.

"Zavedení PRIEURO plateb představuje pro klienty významné rozšíření možností zahraničního platebního styku. Připsání prostředků až na účet příjemce do několika hodin po zadání příkazu je v kontextu zahraničního platebního styku naprostou novinkou," uvedl Pavel Kysilka, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny.

PRIEURO platba se provádí vždy v měně EUR, příkazce zadá číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a uvede také mezinárodní kód banky příjemce, tzv. BIC. PRIEURO platbu lze provádět ve prospěch příjemců z bank, které tento typ služby podporují. Seznam PRIEURO bank je k dispozici na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

PRIEURO platby lze od 18. února 2008 zadávat výhradně prostřednictvím služeb přímého bankovnictví SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Telebanking, Business 24 Internetbanking a služby MultiCash. Na platebním příkazu si klient zvolí prioritu provedení úhrady "PRIEURO".

PRIEURO platbami Česká spořitelna dále rozšiřuje nabídku služeb zahraničního platebního styku. K 28. lednu 2008 přistoupila Česká spořitelna jako jedna z prvních bank v ČR k SEPA platebnímu styku, a stala se tak zakládající bankou jednotného prostoru pro provádění eurových plateb mezi zeměmi EHP.

Komentáře