Cleverbee v roce 2007

Společnost Cleverbee v roce 2007 dosáhla 93% nárůstu obratu oproti roku 2006.

Cleverbee v roce 2007


Společnost Cleverbee v roce 2007 dosáhla 93% nárůstu obratu oproti roku 2006. Tento pozitivní výsledek byl způsoben zvyšujícím se zájmem o služby a produkty společnosti Cleverbee. Za velký úspěch lze též označit zvýšení tržeb za poslední 3 roky, který činil skvělých 325%. Dle vyjádření výkonného ředitele Cleverbee, pana Michala Štěpánka, je tento vývoj vázán na rozšiřující se poptávku po komplexních integračních IT řešeních.

„U našich zákazníků vidíme velký trend v integrování podnikových procesů. S tím spojené je i blížící se právní zrovnoprávnění elektronického a papírového dokumentu, kde vidíme velkou budoucnost především v oblastech integrace a elektronizace podnikových procesů, a dále samozřejmě v rovině uchování a správy elektronické dokumentace. Díky této predikci očekáváme i v roce 2008 pozitivní trend poptávky po našich službách“, dodává Michal Štěpánek.

Své služby společnost Cleverbee bude i nadále nabízet v sektorech státní správy, bankovnictví a pojišťovnictví, energetiky, automotive a dalších.

Komentáře