Čtvrtletní příjmy McAfee: 277 milionů dolarů

Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE), oznámila předběžné neauditované výsledky za 2. čtvrtletí, končící 30. června 2006. Tyto výsledky jsou předběžné kvůli tomu, že v McAfee probíhá revize poskytnutí opcí na akcie a souvisejícího účetnictví.

Čtvrtletní příjmy McAfee: 277 milionů dolarů


***tisková zpráva společnosti McAfee
Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE), oznámila předběžné neauditované výsledky za 2. čtvrtletí, končící 30. června 2006. Tyto výsledky jsou předběžné kvůli tomu, že v McAfee probíhá revize poskytnutí opcí na akcie a souvisejícího účetnictví.

Ve 2. čtvrtletí, končícím 30. června 2006, dosáhly konsolidované čisté příjmy 277 milionů dolarů. Podle účetní metodiky GAAP byl čistý zisk McAfee ve 2. čtvrtletí 31 milionů dolarů (počítaje v to kompenzační výdaje za akcie ve výši 11,2 milionů po zdanění) neboli 0,19 dolaru na akcii (včetně nákladů na akciové kompenzace ve výši 0,07 dolaru). Předběžný (non-GAAP) čistý zisk za 2. čtvrtletí dosáhl 48 milionů dolarů neboli 0,30 dolaru na akcii. Předběžné provozní marže za 2. čtvrtletí činily 21,0 % a provozní marže podle GAAP byly 10,0 % za čtvrtletí. Provozní marže za 2. čtvrtletí zahrnují 4 miliony dolarů jako GAAP i předběžné náklady za ta období vztahující se k vytvoření účetních rezerv na potenciální právní urovnání.

Zmíněná revize pravděpodobně bude mít za následek poplatky za minulé nepeněžní akciové kompenzace a s tím související daňové povinnosti, což by mohlo ovlivnit předběžné, dnes oznamované neauditované výsledky za 2. čtvrtletí 2006. Náprava této záležitosti může vést k dalším peněžním výdajům.

Kromě toho, jako důsledek probíhající revize opcí, McAfee očekává, že nepodá včas oficiální zprávu na formuláři 10-Q o hospodaření za čtvrtletí končící 30. června 2006. Dále se McAfee domnívá, že je spíše pravděpodobné, že bude muset přehodnotit své finanční výkazy nejméně za jedno, ale možná i více období do minulosti. Následkem toho McAfee učinilo závěr, že by se nemělo dále spoléhat na dříve vydané finanční výkazy.

Všechny oznámené výsledky neberou v potaz jakékoliv úpravy, které se mohou vyskytnout v souvislosti s pokračující revizí akciových opcí a měly by být považovány za předběžné, dokud McAfee nepodá oficiální formulář 10-Q za 2. čtvrtletí.

Nejdůležitější finanční události

-- Příjmy McAfee v daném čtvrtletí vzrostly meziročně o 13 %, objednávky celosvětově o 3 %.
-- Příjmy od spotřebitelů ve čtvrtletí vzrostly meziročně o 2 % na 111 milionů dolarů, objednávky o 11 %. Příjmy za on-line služby spotřebitelům v daném čtvrtletí se zvýšily meziročně o 7 %, objednávky meziročně o 15 %.
-- McAfee on-line službám pro spotřebitele přibilo 1,6 milionu nových předplatitelů (čistý přírůstek), takže jejich celkový počet vzrostl na 20,8 milionu.
-- Příjmy z příštích období se v daném čtvrtletí zvýšily o 32 milionů dolarů na 808 milionů dolarů.
-- McAfee ukončil 2. čtvrtletí s hotovostí a ekvivalenty hotovosti a investicemi ve výši 1,154 miliardy dolarů.

Finanční výhled

-- McAfee očekává ve 3. čtvrtletí 2006 čisté příjmy v rozmezí 265 milionů dolarů a 285 milionů dolarů a předběžný čistý zisk mezi 0,26 a 0,32 dolaru na akcii. Tento výhled počítá předpokládanou sazbu daně 27 %.
-- McAfee očekává čisté příjmy za rok 2006 ve výši 1,05 miliardy až 1,15 miliardy dolarů a předběžný čistý zisk 1,20 až 1,40 dolaru na akcii. Tento výhled počítá předpokládanou sazbu daně 27 %.

Komentáře