e-Synergy: bezpečné sdílení podnikových informací šlo na odbyt

Společnost Exact Software v první polovině letošního roku úspěšně pokračovala v plnění plánovaných strategických cílů. S tím souvisí důraz kladený na poskytování plně integrovaných obchodních řešení převážně malým až středně velkým korporátním klientům. Hospodářské výsledky současně odhalují některé dlouhodobé záměry managementu společnosti.

e-Synergy: bezpečné sdílení podnikových informací šlo na odbyt


***tisková zpráva společnosti Exact Software

Společnost Exact Software v první polovině letošního roku úspěšně pokračovala v plnění plánovaných strategických cílů. S tím souvisí důraz kladený na poskytování plně integrovaných obchodních řešení převážně malým až středně velkým korporátním klientům. Hospodářské výsledky současně odhalují některé dlouhodobé záměry managementu společnosti.

Exact Software CR nezůstává v dosahování dobrých hospodářským výsledků pozadu. General manager Exact Software CR, Václav Urban dodává: „Potěšilo nás, že česká pobočka kopíruje trend růstu tržeb a zisku v rámci holdingu Exact , a to zejména díky prodeji řešení na bázi e-Synergy. Vidíme v tomto produktu ohromný potenciál i do budoucna a netrpělivě očekáváme verzi na platformě .NET, která bude uvedena ke konci letošního roku“

Souhrnné ekonomické výsledky

Celkové tržby společnosti Exact Software vzrostly z původních 101,6 milionů Euro v první polovině roku 2005 na současných 118,3 milionů euro, což představuje navýšení o 16,4 %. Dvěma miliony euro se na výši tržeb pozitivně projevil mezinárodní směnný kurz, zatímco uskutečněné akvizice přispěly hodnotou 11,1 milionů Euro. Ze softwarových řešení zaznamenal největší obchodní úspěch produkt e-Synergy – internetové řešení, založené na koncepci bezpečného sdílení podnikových informací – u něhož meziroční vzrůst tržeb činil 34 %, neboť dosáhl hodnoty 11,2 milionů euro.
Tržby z prodeje licencí v prvním pololetí letošního roku tvořily 32,4 milionů euro, čímž demonstrují nárůst o 15 %. Podíl ve výši 20 % z této částky pochází z prodeje internetového řešení e-Synergy, zatímco většinový podíl tradičně reprezentuje produktová řada běžných ERP řešení.
Nejvyšší úspěch zaznamenal segment služeb, jehož výsledovka vykázala o 50 % vyšší tržby než v roce předchozím. Segment služeb za první pololetí 2006 vydělal celkem 24,1 milionů euro. Do tohoto segmentu se řadí převážně konzultační služby.
Třetí základní pilíř tvoří podpora produktů. V tomto segmentu jsou tržby tradičně nejvyšší, zatímco meziroční růst dosahuje relativně nízkých hodnot. Segment pro podporu produktů vydělal od ledna do června tohoto roku celkem 61,9 milionů Euro, což je o 8 % více než v prvním pololetí roku 2005.
Zajímavé výsledky přináší porovnání tržeb a provozního zisku – ten ve sledovaném období rostl podstatně rychlejším tempem. Provozní zisk dosáhl rekordní hodnoty 21,4 milionů euro a meziročně se tak zvýšil o 30 %. Podíl provozního zisku na celkových tržbách společnosti představuje 18,1 %, zatímco v první polovině roku 2005 dosahoval pouze 16,2 %. Čistý zisk společnosti Exact Software činil 15,1 milionů euro, což znamená nárůst o 18,8 %. Výnos na akcii dosáhl výše 0,65 euro, zvýšil se tedy o 16 %.
Provozní náklady meziročně vzrostly na 96,9 milionů euro, čili o 13,7 %. Náklady na vývoj a výzkum se zvýšily z 3,8 na 4,9 milionů euro, naproti tomu náklady na marketing a obchodní služby poklesly o 15 % na hodnotu 6,6 milionů euro – v důsledku efektivnějšího prodejního a marketingového modelu. Mzdové náklady vzrostly na hodnotu 61,6 milionů euro, zvýšily se tedy o 22 % – jednak v důsledku růstu mezd, ale především díky několika významným akvizicím uskutečněných v roce 2005. Výše zaměstnaneckých mezd vzrostla meziročně o 5 %. Počet zaměstnanců se zvýšil z 2.458 v první polovině roku 2005 na 2.682 v první polovině roku 2006.

Rozdíly mezi regiony

Největšího podílu tržeb dosáhla společnost Exact Software v Holandsku, kde se také nachází její centrála. Výše dosažených tržeb v tomto regionu činila 51,4 milionů Euro a oproti minulému roku se zvýšila o 16 procent. Na druhém místě figuruje region Severní Amerika, kde se příjmy společnosti vyšplhaly na 30,1 milionů euro, což představuje růst o 23 %. Zbývajících 36,8 milionů na tržbách společnost vydělala na mezinárodních trzích, kde zaznamenala 12% nárůst. Provozní zisk v Holandsku činil 20,1 milionů euro (růst o 27 %), v Severní Americe 4,3 miliony euro (růst o 59 %) a na mezinárodních trzích 5,5 milionů euro (růst o 48 %).

Výhledy

Kvalitní plnění strategických záměrů společnosti Exact Software nastolených ve druhé polovině roku 2005 přináší zatím velmi dobré výsledky, které se odráží na dosažených obchodních úspěších v roce 2006. Pozornost věnovaná zejména klíčovým softwarovým řešením se pozitivně projevila v nárůstu poptávky po těchto produktech. Současně však byla posílena pozice služeb. Společnost Exact Software předpokládá, že celkový objem tržeb za rok 2006 dosáhne meziročního vzrůstu o 7 až 9 % a provozní zisk naroste o 18 až 20 %, ovšem pouze za předpokladu, že do těchto hodnot nespadají žádné akvizice uskutečněné v roce 2006. Společnost Exact Software dále oznámila svůj záměr dosáhnout tržeb ve výši překračující 300 milionů euro v roce 2007 a nejméně 20% provozního zisku.

Komentáře