eBanka je v zisku od počátku roku 2005

K 30. 9. 2006 eBanka vytvořila zisk před zdaněním dle IFRS ve výši 61,9 mil. Kč. Růst vykázala ve všech klíčových ukazatelích.

eBanka je v zisku od počátku roku 2005


K 30. 9. 2006 eBanka vytvořila zisk před zdaněním dle IFRS ve výši 61,9 mil. Kč. Růst vykázala ve všech klíčových ukazatelích.

***tisková zpráva společnosti eBanka

K 30. 9. 2006 eBanka vytvořila v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) zisk ve výši 61,9 mil. Kč. Po úspěšném dokončení restrukturalizace v roce 2005 tak potvrzuje ziskový trend; zisk generuje nepřetržitě od prvních měsíců roku 2005. Zisk z bankovní činnosti dosáhl k 30. 9. 2006 objemu 1 157 mil. Kč, zatímco ve stejném období roku 2005 činil 822,4 mil. Kč. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 40,6 %. Bilanční suma eBanky meziročně vzrostla o 23,3 %, z 15,9 mld. Kč na 19,6 mld. Kč. K 30. 9. 2006 eBanka disponovala základním kapitálem ve výši 1,18 mld. Kč, kapitálová přiměřenost činila 10,2 %.

Vybrané obchodní výsledky

Objem klientských depozit meziročně vzrostl z 13,5 mld. Kč na 16,3 mld. Kč, tedy o 20,7 %. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 23,5 %, z 8,5 mld. Kč ve stejném období roku 2005 na 10,5 mld. Kč. Z celkového počtu poskytnutých úvěrů představují největší objem firemní úvěry (5,8 mld. Kč), hypotéky (3,3 mld. Kč) a retailové úvěry (1,3 mld. Kč). Ke konci III. čtvrtletí 2006 eBanka obsluhovala přes 118 tisíc klientů, majitelů Osobních a Firemních účtů. eBanka disponuje vlastní obchodní sítí, pro obsluhu retailové i firemní klientely. Obchodní síť tvoří 37 Klientských center, 9 Obchodních center, 14 Obchodních míst a 70 eBanka pokladen. eBanka provozuje 48 bankomatů.

Ocenění získaná ve 3. čtvrtletí 2006

Pozici lídra v oblasti přímého bankovnictví obhájila opětovným vítězstvím ve Velkém testu internetbankingu společnosti Fincentrum.

Uzavření transakce akvizice eBanky skupinou Raiffeisen International

Dne 24. července 2006 byla podepsána smlouva o prodeji 100% podílu v eBance skupině Raiffeisen International Bank-Holding AG. Kupní cena eBanky byla stanovena na 130 milionů eur (cca 3,7 miliardy korun). Dne 24. října 2006 byla na základě souhlasu všech regulatorních a legislativních institucí v ČR a Rakousku transakce uzavřena předvedením akcií a zaplacením kupní ceny. eBanka se tak stala součástí rakouské finanční skupiny Raiffeisen.

Komentáře