Embarcadero technologies kupuje od Borland Software společnost CodeGear

Embarcadero Technologies, soukromá firma ve vlastnictví společnosti Thoma Cressey Bravo, oznámila podpis konečné dohody se společností Borland Software Corporation o odkoupení její divize vývojových nástrojů, tedy společnosti CodeGear.

Embarcadero technologies kupuje od Borland Software společnost CodeGear


Embarcadero Technologies, soukromá firma ve vlastnictví společnosti Thoma Cressey Bravo, oznámila podpis konečné dohody se společností Borland Software Corporation o odkoupení její divize vývojových nástrojů, tedy společnosti CodeGear.

Ukončení transakce se očekává v horizontu 30 až 60 dní. Spojují se dvě vedoucí firmy v oboru vývojových nástrojů a databázových nástrojů. Jejich spojením vznikne dodavatel schopný vyrovnat se s požadavky na růst produktivity při současném snižování zdrojů, které jsou následkem používání řady aplikací a různých databázových platforem. Sloučené firmy budou mít roční obrat vyšší než sto miliónů USD a zaměstnávat budou přes 500 lidí po celém světě. Po sloučení budou obě firmy podnikat pod názvem Embarcadero Technologies.

Očekává se, že akvizicí společnosti CodeGear se stane Embarcadero celosvětově největším nezávislým dodavatelem software poskytujícím integrované portfolio produktů pro návrh, vývoj, správu a optimalizaci heterogenních aplikací a jejich databází. Zákazníci a partneři společnosti Embarcadero získají mnohé výhody díky její schopnosti plně integrovat životní cyklus vývoje aplikací a automatizovat úlohy náchylné k chybám; dokáží tak významně zvýšit svou produktivitu.

Embarcadero navíc získává podstatně větší obchodní základnu poskytující služby miliónům softwarových vývojářů, architektů, nezávislých dodavatelů software a databázových profesionálů po celém světě. Společně budou produkty Embarcadero a CodeGear oslovovat více než 15 miliónů uživatelů na celém světě a tento trh přitom má podle analytiků očekávaný růst 10 procent ročně.

"Dnešní oznámení je skvělou novinkou pro zákazníky, zaměstnance a partnery CodeGear a komunitu jako celek", řekl pan Jim Douglas, výkonný ředitel společnosti CodeGear. "Dá nám to zdroje potřebné k tomu, abychom se mohli zaměřit ještě důrazněji na naše klíčové produkty a trhy."

CodeGear poskytuje služby řadě vývojářů na platformě Java a Windows prostřednictvím svých vítězících produktových řad JBuilder, Delphi a C++Builder, stejně tak jako nové generaci webových vývojářů prostřednictvím svých novátorských produktů pro jazyky PHP a Ruby.

"CodeGear je uznávanou vedoucí firmou s věrnou vývojářskou komunitou a fungujícími globálními distribučními kanály", řekl pan Wayne Williams, výkonný ředitel společnosti Embarcadero Technologies. "Začleněním silného portfolia produktů CodeGear bude Embarcadero v dobré pozici pro expanzi na nové trhy a pro vývoj špičkových produktů, které budou představovat mílové kroky pro celý průmysl. Kombinace obou firem uvolní nevídané možnosti pro naše zákazníky a partnery."

Embarcadero zaplatí společnosti Borland přibližně 23 miliónů USD za veškerá aktiva CodeGear a Borland navíc získá tržby, jejichž očekávaná hodnota je 7 miliónů USD. Ukončení celé transakce nastane nejpozději 30.6.2008. Do té doby bude Embarcadero stále podnikat nezávisle a CodeGear zůstane divizí společnosti Borland Software. Po ukončení transakce bude pan Williams vést obě sloučené firmy.

Komentáře