EMPIRE dosáhl meziročně nárůstu obratu o více než třetinu

Společnost EMPIRE významně posílila většinu ekonomických ukazatelů. Chystá se expandovat i do zahraničí a převýšit v budoucnu obrat 250 mil. Kč.

EMPIRE dosáhl meziročně nárůstu obratu o více než třetinu


Společnost EMPIRE vykázala za loňský rok celkový obrat hospodaření ve výši 174 milionů korun. Společně s dalšími ukazateli potvrdila svoji pozici úspěšného a stabilního dodavatele informačních a komunikačních technologií s potenciálem dalšího budoucího růstu. EMPIRE již nyní dodává služby největším hráčům na trhu bankovnictví a telekomunikací.

Hospodářský výsledek EMPIRE příznivě ovlivnily celkové výnosy společnosti a další ukazatele, jako je rentabilita tržeb, výnosnost celkového kapitálu, zisková marže a v neposlední řadě i přidaná hodnota. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2007 byl zisk po zdanění ve výši 20,2 mil. Kč. Dosažený výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména zvýšením výkonů, které v roce 2007 činily 170,84 mil. Kč, což je o více než 61 % více než v roce 2006.

Celkem 64 % příjmů společnosti pochází ze zakázkového vývoje softwaru. Dalších 18 % tvoří podpora a provoz.

Společnost předpokládá i v následujícím období stabilní finanční situaci a vzrůstající úroveň tržeb z hlavní činnosti společnosti oproti roku 2007. „Nárůst obratu je dílem obchodníků. Avšak sledováním odchylek od finančního plánu a podílením se na kontrole efektivity vytváří naše oddělení lepší předpoklady pro jejich práci, což se projeví i v dalším nárůstu obratu v roce 2008,“ řekl k tomu Ing. Petr Ježek, finanční ředitel společnosti EMPIRE.

EMPIRE potvrdil svoji pozici úspěšné a stabilní společnosti na trhu informačních a komunikačních technologií také díky snížení fluktuace zaměstnanců, ale i zvýšením mzdové náročnosti. Příčinou toho bylo navýšení mezd zaměstnanců včetně jejich odměn, v řeči čísel tedy došlo k navýšení osobních nákladů o více než 5 % oproti roku 2006. Pro odborníky v IT/ICT oblasti se stává EMPIRE i z tohoto pohledu stále zajímavějším zaměstnavatelem.

„Za úspěchem společnosti stojí lidé. Naším cílem je vytvářet pozitivní činorodé pracovní prostředí, abychom našim zaměstnancům umožnili růst, uspět a budovat sebevědomí na základě toho, čeho dosáhnou uvnitř firmy,“ řekla k tomu Jiřina Máčelová, HR manažerka společnosti EMPIRE.

Na základě plánovaných úkolů dle stanovené strategie se předpokládá pozitivní růst, zejména u ukazatelů, jako jsou vlastní výkony, produktivita práce a výsledek hospodaření.

„Při hodnocení roku 2007 můžeme již nyní říci, že tento rok se stal novým mezníkem v dalším fungování firmy EMPIRE, neboť v tomto období byly vytvořeny předpoklady pro další extenzivní rozvoj firmy samotné v rámci trhu v České republice, tak i směrem do zahraničí,“ řekl Ing. Michal Kavale, generální ředitel společnosti EMPIRE. „Bylo započato s naplňováním nového strategického záměru společnosti ve smyslu vybudování firmy středního typu se standardním naplňováním obratu převyšujícím 250 mil. Kč v nadcházejících letech.“

Komentáře