Etel a Czech On Line se spojují do Telekom Austria CR

Etel a Czech On Line se spojují do Telekom Austria CR


Telekomunikační společnost Czech On Line vystupující pod značkou Volný a společnost Etel se spojily. Vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Telekom Austria Czech Republic. Služby bude nadále nabízet pod dobře známou značkou Volný.

Spojování společností Czech On Line a Etel bylo po schválení akvizice rakouskými regulačními orgány zahájeno 26. dubna 2007 a oficiálně bylo završeno zapsáním nové společnosti do obchodního rejstříku dne 27. září 2007. Tímto krokem bylo dokončeno spojení společností po právní stránce. Propojení veškerých sítí, interních procesů a systémů bude dokončeno v průběhu příštího půl roku.

Komentáře