Exact Software loni nezahálel

Společnost Exact Holding zveřejnila své finanční výsledky za rok 2005.

Exact Software loni nezahálel


Vzrůst celkových výnosů v roce 2005 činil 5,7 %, na 224,5 milionů eur (212,4 mil. eur v roce 2004). Akvizice provedené v roce 2005 k výnosům přispěly hodnotou 7,7 milionů eur, což činilo 3,5 % celkových výnosů. Nárůst výnosů byl převážně výsledkem zvýšených tržeb ze služeb. Ty v roce 2005 vzrostly o 29,9 % na hodnotu 38?4 milionů eur. V roce 2006 Exact očekává autonomní růst výnosů o 7 -- 9 %.

V uplynulém roce došlo ve společnosti Exact Software k mnoha důležitým změnám, které měly na hospodářské výsledky nemalý vliv. Velmi významnou změnou bylo červencové jmenování Raje Patela, dříve viceprezidenta společnosti, novým generálním ředitelem firmy Exact Software. Významně byly posíleny výzkumné a vývojové kampacity v hlavním vývojovém středisku v Kuala Lumpour v Malajsii. Hlavním středem zájmu v roce 2005 byly produktové řady Exact e-Synergy, Exact Online a Exact Globe.

K 1. červnu 2005 došlo k akvizici společnosti Kooijman Software, přední softwarové firmy v oblasti stavebnictví a vzdělávání v Nizozemí a malajského obchodního partnera SelectTech zaměřeného na výrobní řešení společnosti Exact, čímž byla posílena síť poboček a znalostní základna Exact International. V červnu loňského roku došlo i k odkoupení 70% podílu ve společnosti AllSolutions, která se specializuje na software pro poskytovatele služeb a neziskové organizace. V říjnu 2005 nabyla společnost Exact Software většinový podíl ve firmě Modulair Easy Access B.V., která se zaměřuje na software pro řízení skladu a logistiky. Počátkem listopadu došlo k akvizici společnosti Vanguard Solutions Group, jejíž specializací jsou řešení v oblasti business intelligence. V prosinci pak byla završena akvizice společnosti Inspired Solutions, která poskytuje IT poradenství a profesionální služby. Společnost Exact Software rovněž v loňském roce založila tři nové pobočky ve Španělsku.

V České republice vykázala společnost Exact Software ČR výrazný meziroční nárůst čistého zisku v procentech z tržeb, a sice ze 7,8 % v roce 2004 na 18,3 % v roce 2005. Loni se zákazníkem společnosti Exact Software ČR stala například francouzská skupina Bongrain, která v ČR vlastní tři mlékárenské společnosti (Pribina Přibyslav, Povltavské mlékárny, TPK Hodonín). Od července 2005 došlo k výměně na postu generálního ředitele -- tuto pozici zaujal Václav Urban, který do té doby působil ve funkci obchodního ředitele.

Komentáře