Factoring nabývá v ČR na významu

Společnost HVB Factoring oznámila, že zaznamenala po dvouletém fungování obrat v objemu přes 3 miliardy korun. Zatímco po prvním roce existence společnosti dosáhl celkový obrat odkoupených pohledávek 1,3 miliardy korun, v současné době činí celkový objem profinancovaných obchodů již 3,4 miliardy.

Factoring nabývá v ČR na významu


Společnost HVB Factoring oznámila, že zaznamenala po dvouletém fungování obrat v objemu přes 3 miliardy korun. Zatímco po prvním roce existence společnosti dosáhl celkový obrat odkoupených pohledávek 1,3 miliardy korun, v současné době činí celkový objem profinancovaných obchodů již 3,4 miliardy.

Výsledky svědčí o tom, že factoring je stále více vyhledávanou formou financování pohledávek. Také statistiky za Českou republiku potvrzují rostoucí poptávku po factoringu. Společnosti sdružené v Asociaci factoringových společností profinancovaly za 3 čtvrtletí 2006 pohledávky za téměř 78 miliard Kč.

„Hlavní předností factoringu je komplexnost. Nejde totiž pouze o financování. Zákazník získá navíc službu zahrnující komplexní správu pohledávek, jejich inkaso a případně i pojištění,“ uvádí Jana Kytlicová, ředitelka odboru Trade Finance HVB Bank. Factoring plní 3 základní funkce: finanční - poskytované financování, zajišťovací - proti riziku možného nesplacení a inkasní - převzetí administrativy a inkasa pohledávek. Využití tedy nalezne jak u menších, začínajících a expandujících společností, které mají větší potřebu likvidity, než umožňují limity a kritéria schvalovacích procesů bank, ale také u velkých a silných společností, kterým se snižují náklady na správu pohledávek, roste tlak na zlepšení platební morálky odběratelů, a v neposlední řadě je důležitým aspektem hlídání splatností pohledávek.

Factoring v České republice
Statistiky potvrzují rostoucí poptávku po factoringu. Společnosti sdružené v Asociaci factoringových společností profinancovaly za 3 čtvrtletí 2006 pohledávky za 77,450 miliard Kč, což je o 15,8 miliardy více než ve stejném období roku 2005. Přestože došlo k mírnému zpomalení růstů oproti předchozím létům, stále je vidět velký zájem o tuto finanční službu a to především z důvodů poskytované správy pohledávek. Pozornost bank se stále více a aktivněji soustřeďuje na malé a střední firmy.

Factoring ve světě
Stejný vývoj zaznamenáváme na světovém a evropském trhu. Ze statistických údajů největšího factoringového řetězce FCI (Factors Chain International) je vidět, že světový trh nadále expanduje. Meziroční srovnání roků 2004 a 2005 ukazuje nárůst o 18 %. Leaderem zůstává Evropa (61 % celkového factoringového trhu), s meziročním růstem převyšujícím 10 %. Největšími hráči v západní části stále zůstávají Velká Británie, Itálie, Francie a na východě Polsko, Česká republika a Rusko. V rámci klasického statistického rozdělení factoringu na domácí, exportní a importní je patrný stále rostoucí trend u exportního factoringu s 30 % nárůstem oproti roku 2004, který v celkovém objemu factoringu realizovaného v rámci FCI představuje řádově 10 % (pro srovnání v České republice 15 %).

Reverzní factoring
Populárním se v současné době stává nový pohled na factoring, tzv. reverzní factoring. Při standardním factoringu pracuje factoringová společnost se strukturou: jeden dodavatel a větší počet odběratelů . Riziko transakce je rozloženo mezi klienta factoringové společnosti a široké portfolio dlužníků. U reverzního factoringu je struktura transakce obrácená. Factoringová společnost vyhodnotí riziko pouze jednoho odběratele a financování je poskytováno širšímu portfoliu dodavatelů. Celá transakce a struktura obchodu a rizika je tedy postavena na bonitním odběrateli, což přináší úsporu času a nákladů jak na straně klientů, tak na straně factoringové společnost. Dodavatelé nemusí předkládat velké množství podkladů, factoringová společnost pracuje pouze s údaji ohledně jednoho subjektu, odběratele. Odběratel tak může vyjednat se svými dodavateli prodloužení splatností pohledávek, čímž získá další volné finanční zdroje a likviditu, která dovoluje další růst obchodů a společnosti. V neposlední řadě je efektem snížení nákladů na administraci pohledávek. Na druhou stranu nabídnuté prodloužení splatností může mít vliv ve zvýšení konkurenceschopnosti dodavatele oproti dalším dodavatelům a následné rozšiřování spolupráce s odběratelem.

Komentáře