GTS Novera dokončila integraci telekomunikačních sítí

GTS Novera dokončila integraci telekomunikačních sítí


Rok po provedení akvizic konkurenčních telekomunikačních operátorů Contactel, Nextra a Telenor Networks dokončila GTS Novera integraci získaných telekomunikačních sítí.

Síť GTS Novera dnes umožňuje připojit koncové uživatele prostřednictvím vlastních optických sítí, radiovým připojením a technologií LLU (Local Loop Unbundling – pronájem místního vedení). Optické připojení je dostupné v 80 městech republiky, v sedmi největších jsou vybudovány metropolitní optické sítě. Radiové systémy pokrývají více než sto měst a umožňují bezdrátové připojení koncových účastníků v licencovaných pásmech 26 GHz a 3,5 GHz. Připojení technologií LLU je v současnosti dostupné ve 12 největších městech, což představuje cca 30 % (tedy okolo 800 tisíc) všech pevných linek v ČR.

Páteřní síť GTS Novera využívá technologii vlnového multiplexu (DWDM), zahrnuje přes 20 tisíc km vlastních optických vláken a propojuje více než 80 měst České republiky. Síť má kruhovou topologii, která zajišťuje provoz i při dílčím poškození. Stávající kapacitu páteřní sítě 25xSTM16 (tedy 25x2,5 Gb/s), která je v současnosti využívána na zhruba 85 %, je možno v souvislosti s rostoucími požadavky zákazníků rozšiřovat až na maximálních 80xSTM16 (80x2,5 Gb/s). V lednu 2007 dosáhl objem hlasového provozu v síti 200 milionů hovorů měsíčně (o 71 % více než v lednu 2006), objem národního datového provozu dosáhl 2,7Gb a mezinárodního pak 2,5Gb (nárůst o 120% v porovnání s lednem 2006).

Další rozvoj sítě GTS Novera se zaměří na zvyšování dostupnosti pro koncové uživatele a zvyšování kapacity přenosové páteřní sítě. V budoucnu je plánována další výstavba L2 ethernetové páteřní sítě a upgrade DWDM a SDH systémů. K udržení a zvyšování garantované kvality telekomunikačních služeb přispěje dokončení nových systémů pro správu sítě v tomto roce: UMS – Umbrella Management System a NRM – Network Resource Management systém.

Komentáře