Havran pod křídly České spořitelny

Havran pod křídly České spořitelny


Česká spořitelna získala majoritní podíl v poradenské společnosti Raven Consulting, která se tak stala novou, v pořadí třináctou dceřinou společností ČS.

V rámci Finanční skupiny ČS bude poskytovat tak jako doposud poradenský servis v oblasti dotační politiky České republiky a Evropské unie.

Hlavní cílový segment společnosti Raven EU Advisory je soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak i velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Cílem je poskytovat komplexní služby od konzultací, identifikaci vhodných projektů, kompletní přípravu projektové dokumentace, administraci výběrových řízení a následný monitoring všech projektů s cílem snížit riziko odebrání či krácení dotace. Pro stát bude společnost zajišťovat poradenství v oblastech posílení administrativní a absorpční kapacity.

Komentáře